retour-afzender

Retour afzender….

Stel u krijgt een belastingaanslag die veel te hoog is.  Dan is er maar een optie, bezwaar maken.

U stelt een bezwaarschrift op en stopt het bezwaar in een envelop, maar wat doet u dan?

Doet u er dan een postzegel op en stopt t in de brievenbus? Gaat u naar een postagentschap en verstuurt u het aangetekend? Of neemt u geen enkel risico en rijdt u naar het belastingkantoor om het persoonlijk af te geven.

Wat is het risico als u het per gewone of aangetekende post verzendt?

Het risico dat het poststuk niet aankomt, rust op de verzender. Als het poststuk de belastingdienst niet bereikt, zal u moeten aantonen dat het is verzonden aan het juiste adres.

Heeft u het poststuk per gewone post verzonden dan zal dat bewijs lastig worden.

Verstuurt u het aangetekend dan heeft u in ieder geval een bewijs van verzending en kunt u via track&trace nagaan wanneer het poststuk is afgeleverd.

Waterdicht is het niet. Mocht u niets horen dan is het verstandig om een telefoontje te doen. U kunt beter niet wachten tot de ontvanger op de stoep staat.