belastingcontrole

Belastingdienst komt controleren 2

Niet zelden volgen uit een boekenonderzoek correcties op eerder aangegeven omzet en inkomen. Door veelal de cumulatie van heffingen (inkomstenbelasting, omzetbelasting etc) kunnen die bedragen al dan niet met boeten behoorlijk oplopen.

De voorgenomen correcties zijn vaak gebaseerd op bepaalde vermoedens van de belastingdienst, concreet bewijs hebben ze niet. Vaak wordt die stelling onderbouwd met het argument dat de administratie niet controleerbaar is en dat de belastingdienst dus wel een inschatting gebaseerd op vermoedens heeft moet maken. Die inschatting zal veelal niet in uw voordeel uitpakken.

Dat betekent dat de heffing die daarop is gebaseerd betrekkelijk eenvoudig te bestrijden is. U moet dat dan wel doen! U kunt dat doen door naar voren te brengen hoe een en ander is gelopen, bij voorkeur met bewijs. Heeft u geen schriftelijk bewijs, verklaringen (van derden) gelden ook als bewijs.

Daarnaast worden zoals gezegd naast correcties ook vaak boeten wegens opzet of grove schuld opgelegd. Het bewijs daarvoor moet door de inspecteur worden geleverd. Niet zelden loopt dat bij de belastingrechter verkeerd af voor de belastingdienst.

Met andere woorden het bestrijden van de correcties met boeten heeft zin. Laat u dus niet verleiden een vaststellingsovereenkomst of een akkoordverklaring met de belastingdienst te tekenen. Akkoord gaan met een voorstel van de belastingdienst kan namelijk altijd nog!

Advies nodig? Bel met Diana Jansen op 06 414 76 999.