belastingcontrole

Belastingdienst komt controleren

Komt de belastingdienst uw administratie controleren dan wordt vaak ook de opzet van de administratie bekeken.

De vraag is dan hoe ver mag de belastingdienst daarin gaan?

Wet- en regelgeving stellen geen concrete eisen aan de opzet van de administratie. De opzet is ook sterk gebonden aan de aard en omvang van de onderneming. Van een multinational wordt een andere opzet verwacht dan van een bakker op de hoek.

Vereist is dat uit de administratie de rechten en de plichten van de onderneming moeten volgen en de administratie binnen een redelijke termijn controleerbaar is.

Op beide punten geeft de belastingdienst wel vaak ongevraagde dwingende adviezen. De belastingdienst ziet graag dat de administratie digitaal wordt gevoerd, zodat een controle eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd.

Op zichzelf begrijpelijk vanuit het oogpunt van de belastingdienst, maar indien de administratie niet volledig digitaal wordt gevoerd, houdt dat niet direct in dat de administratie niet deugt.

Indien u bijvoorbeeld bepaalde software gebruikt maar niet alle functies daarvan toepast, betekent dat niet dat uw administratie niet klopt. De belastingdienst kan en mag u niet verplichten alle functies van software te gebruiken. Indien de belastingdienst u dat adviseert, moet dat echt als een vrijblijvend advies worden gezien. U bent daar niet aan gebonden.

Wel is het zo dat de digitale gegevens die u wel hebt volledig bewaard moeten worden, zonodig op detail niveau. Dat geldt ook als u daarvoor een extra software module moet aanschaffen die opslag mogelijk maakt. U kocht vroeger immers ook een kast om de ordners in op te slaan.

Advies nodig? Bel naar Diana Jansen op 06 414 76 999