belastingdienst-tips

Maken fiscaal advocaten belastingadviseurs bang voor strafrechtelijke vervolging?

 

Deze vraag werd mij onlangs door een cursist gesteld tijdens een cursus over onder meer fiscaal boeterecht. De cursist gaf aan de indruk te hebben dat belastingadviseurs bang worden gemaakt voor strafrechtelijke vervolging. Zij vroeg zich af of dit wel terecht was.

Ik vraag me af of fiscaal advocaten erop uit zijn om belastingadviseurs bang te maken voor strafrechtelijke vervolging. Ik denk wel dat in artikelen en tijdens presentaties vaker wordt gewezen op de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging omdat dit tegenwoordig vaker en eerder aan de orde is. Ik wijs belastingadviseurs daar zelf ook vaker op, niet om angst aan te jagen maar om bewustwording te creëren. Niet in alle gevallen komt het daadwerkelijk tot strafrechtelijke vervolging van de adviseur maar gedragingen van belastingadviseurs zijn naar mijn mening wel vaker voorwerp van onderzoek door FIOD en Openbaar Ministerie.

Het indienen van nihilaangiften omzetbelasting met het idee dat later met een suppletie weer recht te trekken, kan niet door beugel. U zult misschien denken, wie doet dat nou nog? Ik kan u zeggen, het gebeurt vaker dan u denkt. Ook het schatten van de omzet is geen werkwijze die toelaatbaar is. Het slepen met omzetten is vaak het gevolg van een te kort aan liquide middelen bij de belastingplichtige maar het vooruitschuiven is in de praktijk vaak geen oplossing.

Adviseurs worstelen ook wel met de vraag of betalingsonmacht moet worden gemeld als de cliënt de belasting niet kan voldoen. Ik zie vaak dat bij betalingsproblemen de belastingdienst pas na betaling van andere schuldeisers wordt voldaan. Dit is op zich wel te begrijpen omdat het niet betalen van bijvoorbeeld een grote leverancier direct van invloed kan zijn op de bedrijfsuitoefening maar het onbetaald laten van belastingschulden terwijl er niet wordt gemeld, is niet zonder risico.

Onlangs heeft de strafrechter een directeur-grootaandeelhouder veroordeeld voor deze handelwijze (klik hier voor de uitspraak) Er werd uiteindelijk geen straf opgelegd en in die zin kwam de betrokkene in hoger beroep goed weg, maar het bewijs van de opzet was volgens de strafrechter geleverd en de betrokkene heeft wel een veroordeling achter zijn naam.

Bang zijn is wat mij betreft niet nodig, maar het is denk ik wel goed om te weten welke risico’s er mogelijk worden gelopen.

Meer weten? Kijk op onze website www.taxstudio.nl of neem direct contact op via 020 244 16 22 of info@taxstudio.nl

Groeten van Tax Studio,

Diana Jansen

 

Belastingdienst

Wat te doen bij een openstaande belastingschuld?

Hebt u een belastingschuld die u niet in een keer kunt voldoen? Lees hieronder 5 tips hoe u dit kunt oplossen.
1. Wacht niet tot de belastingdeurwaarder voor de deur staat
Als u met de belastingdienst tot een oplossing wilt komen, is het niet verstandig om niets te doen totdat de belastingdeurwaarder beslag komt leggen en een openbare verkoop aankondigt. Is er een schuld ontstaan die u niet in een keer kunt inlopen, neem dan contact op met de belastingdienst.
2. Laat de schulden niet verder oplopen
Het klinkt misschien onlogisch maar het is beter om de ontstane schuld even te laten voor wat het is en nieuw opkomende verplichtingen, zoals omzetbelasting en loonheffingen tijdig te voldoen. De schuld stabiliseert en loopt dan niet verder op. Het eerst betalen van de oude schuld leidt vaak weer tot een nieuwe schuld.
3. Betaal openstaande motorrijtuigenbelastingschulden meteen
Staan er op het overzicht openstaande schulden motorrijtuigenbelasting voldoet u die dan direct. De omvang daarvan is veelal te overzien en over de hoogte daarvan bestaat meestal geen verschil van inzicht.
4. Verzoek betalingsregeling
Hoe eerder u een verzoek om een betalingsregeling doet, hoe groter de kans dat u ook daadwerkelijk een regeling krijgt. De Belastingdienst heeft op website een formulier gepubliceerd die u kunt downloaden en invullen.
5. Doe een haalbaar voorstel
Het heeft geen zin om een voorstel te doen die u bij voorbaat niet kunt naleven. Dit zal er slechts toe leiden dat de betalingsregeling wordt ingetrokken waarna het lastig wordt opnieuw een regeling te treffen. Bij het opstellen van een haalbaar voorstel kan een omzet en liquiditeitsprognose van uw onderneming u behulpzaam zijn.
Mocht u vragen hebben of wilt u hulp bij het verkrijgen van een betalingsregeling neem dan contact met ons op per telefoon op 020 244 16 22 of vul het contactformulier in dan nemen wij contact met u op.
Groeten van Tax Studio
mag-belastingdienst-dat-vragen

Mag de Belastingdienst dat wel vragen?

Steeds vaker bevatten de verzoeken om informatie van de belastingdienst naast vragen over de feitelijke gang van zaken, zoals een verzoek om nadere uitleg over de rittenadministratie in verband met privé gebruik auto, ook vragen over het proces rondom de indiening van een aangifte. De vraag is of u als belastingplichtige verplicht bent deze vragen te beantwoorden.

Om bij het privé gebruik auto te blijven. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het programma dat voor de loonheffingen wordt gebruikt, wie de aangifte loonheffingen opstelt, indient en wie deze controleert?

Verplichte beantwoording is alleen dan aan de orde als het verzoek om informatie voor de belastingheffing van belang kan zijn.

Dat is weliswaar een zeer ruime bevoegdheid maar deze is niet onbeperkt. Er zitten wel degelijk grenzen aan. Ik vraag mij ten zeerste af of de bovengenoemde vragen wel beantwoord moeten worden.

Ik zie namelijk niet in op welke wijze beantwoording van deze vragen van belang zou kunnen zijn voor de vaststelling van de belastingaanslag.
Het lijkt er veeleer op dat deze vragen worden gesteld om na te gaan aan wie er mogelijk een boete zou kunnen worden opgelegd. Sinds een aantal jaren kunnen naast de belastingplichtige ook anderen, zoals de boekhouder en de belastingadviseur, een boete krijgen.

In een van de gevallen waarin vragen rondom het aangifteproces aan de orde was, heeft de inspecteur ook aangegeven dat de vragen werden gesteld in verband met mogelijke beboeting. Beantwoording van die vragen is dus, anders dan de belastingdienst zal stellen, niet verplicht!

Beoordeel bij de ontvangst van een verzoek om informatie dus altijd of de vragen wel van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

bezwaar-tegen-afwijzing-ambtshalve-vermindering

Bezwaar tegen afwijzing ambtshalve vermindering

Steeds vaker bevatten de verzoeken om informatie van de belastingdienst naast vragen over de feitelijke gang van zaken, zoals een verzoek om nadere uitleg over de rittenadministratie in verband met privé gebruik auto, ook vragen over het proces rondom de indiening van een aangifte. De vraag is of u als belastingplichtige verplicht bent deze vragen te beantwoorden.

Om bij het privé gebruik auto te blijven. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar het programma dat voor de loonheffingen wordt gebruikt, wie de aangifte loonheffingen opstelt, indient en wie deze controleert?

Verplichte beantwoording is alleen dan aan de orde als het verzoek om informatie voor de belastingheffing van belang kan zijn.

Dat is weliswaar een zeer ruime bevoegdheid maar deze is niet onbeperkt. Er zitten wel degelijk grenzen aan. Ik vraag mij ten zeerste af of de bovengenoemde vragen wel beantwoord moeten worden.

Ik zie namelijk niet in op welke wijze beantwoording van deze vragen van belang zou kunnen zijn voor de vaststelling van de belastingaanslag.
Het lijkt er veeleer op dat deze vragen worden gesteld om na te gaan aan wie er mogelijk een boete zou kunnen worden opgelegd. Sinds een aantal jaren kunnen naast de belastingplichtige ook anderen, zoals de boekhouder en de belastingadviseur, een boete krijgen.

In een van de gevallen waarin vragen rondom het aangifteproces aan de orde was, heeft de inspecteur ook aangegeven dat de vragen werden gesteld in verband met mogelijke beboeting. Beantwoording van die vragen is dus, anders dan de belastingdienst zal stellen, niet verplicht!

Beoordeel bij de ontvangst van een verzoek om informatie dus altijd of de vragen wel van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

executie-belastingdienst

Zo voorkomt u een executieverkoop door de Belastingdienst

In een eerdere blog gaf ik aan dat het verstandig is om niet te wachten tot de Belastingdienst overgaat tot een executie in verband met een openstaande belastingschuld. Ik gaf voorts aan dat als dat advies voor u te laat kwam een verkoop eventueel kon voorkomen door een zogenoemde verzetsprocedure te starten. Na het uitbrengen van een dagvaarding aan de ontvanger werd de verkoop geannuleerd.

Vanaf 1 januari 2018 is het nog steeds mogelijk een dergelijke procedure te voeren maar is het anders dan nu niet meer vanzelfsprekend dat de verkoop niet doorgaat. Tot 1 januari 2018 moest de ontvanger naar de rechter om te vragen of de verkoop doorgang kon hebben, vanaf 1 januari 2018 moet u naar de rechter om de rechter te vragen de verkoop te annuleren.

Dat betekent dat u vanaf 1 januari as. eerder dan nu in actie moet komen om er voor te zorgen dat de verkoop door de belastingdienst geen doorgang zal hebben. Tussen de beslaglegging en de verkoopdatum moet minimaal 4 weken zitten. Dat betekent dat u na de beslaglegging in ieder geval vier weken de tijd hebt om met de ontvanger tot afspraken te komen dan wel om de rechter te verzoeken om de verkoop geen doorgang te laten hebben.

Ook die periode is nog vrij kort. Beter is het dan ook om direct na de constatering dat de schuld niet kan worden voldaan een oplossing te zoeken. Dat is vaak een eerder moment dan de beslaglegging, bijvoorbeeld na de ontvangst van het aanslagbiljet of de herinnering.

Het initiatief om een verkoop te voorkomen zal vanaf 1 januari 2018 dus volledig bij u komen te liggen. Mocht op dit moment al beslag gelegd zijn, wacht dan niet tot het laatste moment om de verkoop te voorkomen, maar kom meteen in actie.

Hebt u behoefte aan advies, bel gerust naar 06 414 76 999. Wij helpen u graag verder.