Fiscaal Strafrecht / Belastingfraude

Als de FIOD onverwacht voor de deur staat, voelt u zich hoogstwaarschijnlijk overvallen. Hoewel het begrijpelijk en logisch is dat u misschien lichtelijk in paniek raakt, is het juist in deze situatie van belang rustig te blijven.

Vaak is het niet direct duidelijk waarvoor de FIOD langskomt. Probeer dat na te gaan. De FIOD heeft op zichzelf ruime bevoegdheden en over het algemeen bent u dan ook om mee te werken aan het uitleveren van gegevens. In deze situatie is het vrijwel altijd zinvol om direct een advocaat te raadplegen zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.

Zwijgrecht

Bent u zelf verdachte beantwoordt op dat moment dan geen vragen die met de verdenking verband kunnen houden. Als verdachte hebt u immers het recht om te zwijgen. Aangezien u op dat moment waarschijnlijk nog geen idee hebt waar het onderzoek precies over gaat en over welke informatie de FIOD beschikt, is het raadzaam om op dat moment van het zwijgrecht gebruik te maken. Er komt nog gelegenheid waarop u uw verhaal kunt doen.

Uitnodiging voor verhoor

Niet in alle gevallen wordt u door een bezoek van de FIOD overvallen. Het komt ook voor dat u van de FIOD een uitnodiging krijgt om op een bepaalde datum en tijdstip voor verhoor te verschijnen. Bijgevoegd ontvangt u meestal een korte omschrijving van de verdenking. Zo’n uitnodiging komt mogelijk vriendelijk over, maar feit blijft dat u wordt uitgenodigd als verdachte. Een goede voorbereiding op het verhoor is van groot belang. Het advies is om voorafgaand aan het verhoor altijd een advocaat te raadplegen. Het verloop van het verhoor kan van groot belang zijn voor het verdere verloop van het onderzoek.

Vanuit de gedachte ik heb niets te verbergen wordt er vaak uitgebreid geantwoord op vragen van de FIOD terwijl dat niet altijd het beste is om te doen.

Mocht u hiermee onverhoopt te maken hebben neem gerust vrijblijvend contact op.

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.