suppletie-aangifte-omzetbelasting

Tot wanneer kan of moet ik een suppletie omzetbelasting indienen?

Deze vraag wordt regelmatig aan mij gesteld

Het indienen van een suppletie aangifte omzetbelasting moet worden ingediend als u constateert dat de afgelopen 5 kalenderjaren een aangifte onjuist of onvolledig hebt gedaan waardoor te weinig belasting is betaald.

De termijn van 5 jaren sluit aan bij de wettelijke naheffingstermijn. Het doen van een suppletie buiten die termijn is weinig zinvol omdat de belastingdienst deze belastingschuld niet meer kan formaliseren in een naheffingsaanslag.

U moet de suppletie voorts doen voordat u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend is geworden. Dat moment is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Krijgt u een vragenbrief van de inspecteur of is er een boekenonderzoek gaande over de omzetbelasting dan bent u veelal te laat.

Naast het opleggen van een naheffingsaanslag kan de inspecteur u dan een boete opleggen wegens het niet of te weinig betalen van omzetbelasting en een boete voor het niet nakomen van de verplichting van een suppletie aangifte.

De inspecteur moet in het laatste geval dan wel bewijzen dat u van de onjuistheid dan wel onvolledigheid van de aangifte op de hoogte was.