informatiebeschikking

U ontvangt een informatiebeschikking. Wat kunt u doen?

De inspecteur heeft de bevoegdheid gekregen een informatiebeschikking te nemen. Tegen de informatiebeschikking kunt u bezwaar maken en na afwijzing daarvan beroep instellen.

Moet u dat doen als u zo’n informatiebeschikking krijgt? U hoeft op basis van deze beschikking immers geen belasting of een boete te betalen dus waarom zou u bezwaar maken?

Niets doen is echter een onverstandig besluit en heeft vergaande consequenties.

Stel de inspecteur vindt dat uw administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De inspecteur verwerpt dan de administratie en zal de winst die u op basis van die administratie heeft berekend niet accepteren.

De inspecteur zal de winst vervolgens zelf gaan schatten. U kunt er vanuit gaan dat de schatting van de inspecteur van de winst hoger uitpakt dan uzelf had berekend. De te betalen belasting wordt dus ook hoger.

Heeft de inspecteur een informatiebeschikking genomen waarbij hij vaststelt dat de administratie niet deugt en maakt u geen bezwaar dan gaat de rechter er vanuit dat de bewering van de inspecteur klopt en dat de administratie dus onjuist is.

U kunt in de procedure over de hoogte van de winst en de belastingschuld die beslissing van de inspecteur niet meer aan de belastingrechter voorleggen.

Gevolg van die onjuiste administratie is vervolgens niet alleen dat u dan moet bewijzen dat de door de inspecteur berekende winst te hoog is, maar ook aan de zwaarte van het bewijs worden veel zwaardere eisen gesteld.

Was er geen informatiebeschikking geweest of had de rechter in een procedure hierover, de informatiebeschikking vernietigd dan had de inspecteur moeten bewijzen dat zijn hogere winstberekening klopt.

Doet u niets tegen de informatiebeschikking dan komt u in de procedure over de belastingaanslag dus met 3-0 achter te staan.
Niet alleen wordt uw administratie als onjuist aangemerkt, u moet vervolgens ook nog gaan bewijzen dat de belastingaanslagen niet kloppen en aan de zwaarte van dat bewijs worden zeer zware eisen gesteld.

U moet deze achterstand voorkomen door onmiddellijk bezwaar te maken als u een informatiebeschikking ontvangt. U hebt dan in ieder geval genoeg tijd om de consequenties van de beschikking te overzien en om zonodig advies in te winnen.