vergrijpboete

Vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd met Europees Recht! Hebt u daar ook iets aan?

Nee, een mooi arrest misschien, maar in de praktijk schiet je er weinig mee op.

De Hoge Raad heeft vandaag in een aantal arresten beslist dat het fictieve rendement van 4% in 2013 en 2014 niet meer haalbaar was zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. In deze procedures was aan de orde of de heffing van box 3 hierdoor op het zogenoemde stelselniveau, op niveau van de wetgeving, voor 2013 en 2014 in strijd is met Europese regelgeving. De Hoge Raad beslist dat er inderdaad sprake is van een schending van de Europese regelgeving.

De vraag rijst dan of de belastingrechter rechtsherstel moet bieden of dat dit op de weg van de wetgever ligt. De rechter is over het algemeen terughoudend met bieden van rechtsherstel bij strijd met Europees recht op regelniveau. De wetgever is meestal eerst aan zet om de wetgeving aan te passen. De wetgeving is ook al aangepast, dat was al eerder gebeurd. De Hoge Raad heeft echter niet getoetst of met die wijziging ook rechtsherstel wordt geboden. Hierover zal dus opnieuw geprocedeerd moeten worden. De heffing blijft in deze procedures voor de jaren waarover is geprocedeerd, 2013 en 2014, dus gewoon in stand.

Rechtsherstel kan nog worden verkregen als sprake is van een zogeheten individuele buitensporige last. Bij de beoordeling daarvan wordt de hele financiële situatie van de belastingplichtige betrokken.

In de zaken die vandaag door de Hoge Raad zijn beslist, stond dat niet ter beoordeling. Overigens is ook dat niet eenvoudig te bewijzen. In 2017 heeft de Hoge Raad namelijk beslist dat hiervan alleen sprake kan zijn als wanneer een maatregel zich in een concreet geval sterker laat voelen dan in het algemeen. Er zijn tot op heden weinig gevallen waarin dit door de rechter werd aangenomen.

Voor wie gelijk wilde krijgen dat de vermogensrendementsheffing niet door de beugel kan, heeft vandaag gewonnen. Voor wie dacht dat de heffing daarmee ook daadwerkelijk van de baan zou zijn, heeft verloren.

Hebt u vragen over dit arrest of andere belastingzaken neem gerust contact op via 020 244 1622.

Groeten van Tax Studio