suppletie-aangifte-omzetbelasting

De inkeerregeling: op een rij…

Op 1 januari 2020 is de wettelijke inkeerregeling voor de inkomstenbelasting (verder) beperkt en is inkeren alleen nog mogelijk voor box I inkomen. Dit betekent dat u niet meer kunt inkeren voor box 2 en box 3 inkomen.

De inkeerregeling; wat is het ook alweer?
Als u in het verleden bijvoorbeeld niet al uw inkomsten hebt aangegeven, dan kunt u schoon schip maken door gebruik te maken van de inkeerregeling. De inkeerregeling houdt – kort gezegd – in dat u geen of een lagere boete krijgt dan wanneer de Belastingdienst u op het spoor komt.

Inkomstenbelasting
Inkeren voor de inkomstenbelasting is vanaf 1 januari 2020 dus alleen mogelijk voor box I inkomen. Keert u tijdig in dan kunt u over de eerste twee jaren geen boete krijgen, voor oudere jaren geldt inkeer als een boetematigende omstandigheid.
Bent u niet op tijd ingekeerd? Dan kunnen en zullen er bij de belastingaanslagen boetes worden opgelegd. Een te late melding kan ondanks dat deze te laat is toch tot een lagere boete leiden. De inkeer mogelijkheid is voor de inkomstenbelasting beperkt, maar dat geldt niet voor andere belastingen.

Aanslagbelastingen
De wettelijke inkeerregeling van artikel 67n van de AWR geldt voor alle aanslagbelastingen dus niet alleen voor de inkomstenbelasting maar bijvoorbeeld ook voor de vennootschapsbelasting. U kunt dus ook voor de vennootschapsbelasting inkeren. Daarvoor geldt anders dan bij de inkomstenbelasting geen verdere beperkingen behalve de tweejaarstermijn.

Aangiftebelastingen
Voor aangiftebelastingen geldt de wettelijke inkeerregeling van artikel 67n AWR niet. In beginsel kan dus onbeperkt worden ingekeerd.
Voor de omzetbelasting kennen we sinds 1 januari 2012 de verplichte inkeer. De belastingplichtige is namelijk vanaf die datum verplicht om te suppleren. Het niet, niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze inkeren levert ook een beboetbaar feit op.
Wordt tijdig ingekeerd dan kan geen vergrijpboete worden opgelegd. Er kan ook geen verzuimboete worden opgelegd als de te betalen belasting minder dan € 20.000 bedraagt of minder dan 10% van de reeds betaalde belasting.

Hebt u vragen over de inkeerregeling of over de op te leggen boete? Laat het ons weten via 020 244 16 22 of via info@taxstudio.nl