Uitstel van betaling voor door Corona virus getroffen ondernemers

Door de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft het kabinet een aantal economische maatregelen aangekondigd bij brief aan de Tweede Kamer van 12 maart 2020.

Zo wordt het voor getroffen ondernemers makkelijker om een tijdelijk overbruggingskrediet te ontvangen en ondernemers die door het corona virus onvoldoende werk hebben voor werknemers kunnen een tijdelijke arbeidstijdverkorting aanvragen.

Op het gebied van belastingen worden de invorderingsregels tijdelijk soepeler toegepast. Mocht een ondernemer als gevolg van het corona virus tijdelijk de belastingen niet (tijdig) kunnen betalen dan kan zal de belastingdienst uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door het corona virus. Ook zal geen boete worden opgelegd wegens te laat betalen of zal deze worden teruggedraaid.

Verdere vermindering van de druk op de liquiditeiten kan worden verkregen door verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020. Verwacht u een lagere winst door het Corona virus dan kunt u om vermindering van de voorlopige aanslag verzoeken. De belastingdienst zal die verzoeken inwilligen.

Hebt u nog vragen over het corona virus en de gevolgen voor de belastingheffing of -inning? Neem dan gerust contact met ons op via info@taxstudio.nl of 020 244 16 22.