Publicaties

2019Het Register, de schandpaal opgepoetst: moet de belastingadviseur hangen?, nr. 3, juni 2019
2019FED Fiscale Brochures, Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb, Deventer Kluwer, 2019, derde druk
2018Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2018/8, Nee, niet nog een keer…, een analyse van het ne bis in idem-beginsel*
2018Hoofdzaken formeel belastingrecht, Boom fiscale studieboeken, mede auteur Hoofdstuk 9, De fiscale bestuurlijke boeten, 4e druk, verwacht in augustus 2018
2017Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2017/8, Melo Tadeu, much ado about nothing? *
2016Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2016/8, Hoe staat het met de informatiebeschikking?
2015Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2015/7, Bewijs in belastingzaken; een update*
2015- hedenTax Visions, Wolters Kluwer, bewerken van uitspraken belastingrechter tot korte video ter ondersteuning van vaktechnisch overleg
2015Het Register, Beboeting van de mededaders:de ontwikkelingen, nr. 1, februari 2015
2015Tijdschrift formeel belastingrecht, 2015/2, De rechtspraak ‘goes digital’ *
2014FED Fiscale Brochures, Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb, Deventer Kluwer, 2014, tweede druk
2013Fiscaal Praktijkblad, nr. 2013/13,Als bestuurder aansprakelijk gesteld; wat nu?;
Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2013/1, Het ‘privilege against self-incrimination’ nader beschouwd
2010- hedenNederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR), becommentariëren van jurisprudentie op het gebied van belastingen;
FED Fiscale Brochures, Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb, Deventer Kluwer, 2010*
2009Loonzaken, 2009/10, Beslissing te laat? De fiscus betaalt!, samen met mw. mr. J. Kastelein;
Fiscaal Tijdschrift Vermogen, september 2009, nr. 38, De vierde tranche; de opmars van het strafrecht in het belastingrecht;
Tijdschrift formeel recht, 2009/2, 2009/3 en 2009/4, Drieluik over bewijs in belastingzaken;
2008Weekblad fiscaal recht, 2008/6781, Verslag 26e Fiscale Conferentie Procesvoering, samen met mr. M. van Eeken;
Tijdschrift formeel belastingrecht, nr. 2008/4, You have the right to remain silent: of toch niet?;
Vakblad voor de MKB-adviseur, nr. 5-2008, Belastingplichtige en belastingdviseur onder huidig en komend boeterecht, samen met mr. D.G. Barmentlo;
Vakblad voor de MKB-adviseur, nr. 1-2008, Rechtsbescherming bij controle- en informatieverzoeken van de inspecteur: een overzicht
2007Tijdschrift formeel belastingrecht, nr. 2007/7, Cassatie in belang der wet: Verruiming van de bevoegdheid tot navordering?*;
Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 2007/3 Versterking rechtsbescherming bij informatieverzoeken door de Fiscus
2006Tijdschrift Formeel Belastingrecht, nr. 2006/5, Beperkingen aan de verplichtingen ingevolge art. 47 AWR
2005Belastingblad, 14 januari 2005, nr. 1, WOZ-waarde te hoog? Bewijs het maar!
*Samen met mr. drs. F.J.P.M. Haas