Toolbox belastingmaatregelen corona virus en veel gestelde vragen

executie-belastingdienst

Laatste update 21 april 2020

Door de uitbraak van het Corona virus krijgen steeds meer ondernemers te maken met liquiditeitsproblemen. Ook het kabinet heeft dat onderkend en heeft daarom een aantal maatregelen aangekondigd om de druk op de liquiditeiten te verlichten. Een daarvan is het bijzonder uitstel van betaling.

Uitstel van betaling ondernemers

Het kabinet heeft het mogelijk gemaakt om kortlopend uitstel te krijgen voor alle belastingen. De Belastingdienst heeft hiervoor een afzonderlijke webpagina gelanceerd. De link naar deze site vindt u hier.

  1. Voor welke belastingaanslagen en belastingmiddelen?

Uitstel van betaling kan worden gevraagd voor alle belastingaanslagen en voor alle belastingmiddelen (vennootschapsbelasting, loonheffingen, inkomstenbelasting, omzetbelasting)

2. Voor welke periode kan uitstel worden gevraagd?

Voor een periode voor 3 maanden kan uitstel worden verkregen zonder dat daaraan nadere voorwaarden worden gesteld. De eerder gestelde voorwaarde dat binnen 4 weken na het verzoek om uitstel een verklaring van een derde deskundige aan de Belastingdienst moet worden toegestuurd over de levensvatbaarheid, geldt niet als uitstel voor 3 maanden wordt gevraagd.

Voor langer uitstel geldt de voorwaarde dat er een verklaring van een derde deskundige moet komen nog wel.

3. Wordt er rente gerekend over het bedrag dat niet wordt betaald?

Nee, de rentepercentages zijn allemaal teruggebracht naar o% of eigenlijk naar 0,01% omdat het binnen de systemen van de Belastingdienst niet mogelijk is om de percentages naar 0% terug te brengen.

4. Kan ik een boete krijgen?

Nee, het kabinet heeft aangegeven dat er geen boetes zullen worden opgelegd in verband met het niet tijdig betalen van belastingen. Opgelegde boetes zullen worden teruggedraaid. De aangiften moeten wel op tijd worden ingediend.

5. Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

Tax Studio heeft voor u een brief opgesteld waarmee direct uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Ik adviseer om het verzoek aangetekend aan de Belastingdienst toe te sturen. Mocht uw verzoek in het ongerede raken dan kunt u altijd bewijzen dat het verzoek is verzonden. Download de voorbeeldbrief hieronder. De Belastingdienst geeft op de website aan dat betalingsonmacht niet afzonderlijk gemeld hoeft te worden. Let op! De Belastingdienst geeft aan dat voor alle belastingmiddelen in 1 keer uitstel van betaling kan worden gevraagd. U hoeft dus maar een keer uitstel te vragen. De termijn voor de melding betalingsonmacht wijzigt overigens niet en moet zijn gedaan uiterlijk 2 weken nadat de belasting betaald had moeten worden. Mogelijk dus eerder dan het verzoek om uitstel van betaling kan worden gevraagd. Het kan dan verstandig zijn de betalingsonmacht afzonderlijk te melden. Een voorbeeld tekst en het formulier van de Belastingdienst treft u hieronder aan.

6. Betalingsonmacht melden?

Moet een vennootschap ook nog betalingsonmacht melden als uitstel van betaling wordt gevraagd? Als het uitstel wordt gevraagd in verband met liquiditeitsproblemen dan hoeft in beginsel niet ook nog betalingsonmacht worden gemeld. De Belastingdienst heeft op de website inmiddels ook aangegeven dat betalingsonmacht niet afzonderlijk hoeft te worden gemeld. Let op! De melding moet zijn gedaan uiterlijk 14 dagen nadat de belasting betaald had moeten zijn. Vraag dus op tijd uitstel van betaling aan of meldt toch de betalingsonmacht afzonderlijk.

Verlagen van de belastingen

IB- Ondernemers/zzp’ers

Ondernemers en zzp’ers die een voorlopige aanslag voor het jaar 2020 hebben aangevraagd kunnen een verzoek om vermindering daarvan doen. Reeds betaalde bedragen worden dan terugbetaald. Wordt in termijnen betaald dan worden de maandtermijnen verminderd.

Het verzoek om vermindering van de voorlopige aanslag kan worden gedaan via het portaal op de site van de belastingdienst. klik op wijziging voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en Directeur-Grootaandeelhouder (DGA)

De DGA kan een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig ondernemers. De DGA kan bij de gemeente een uitkering aanvragen of een overbruggingskrediet van maximaal zo’n €10.000. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) waarbij de loonkosten (grotendeels) door de overheid worden overgenomen geldt niet voor de DGA. Voor de loonheffingen kan de DGA uitstel van betaling vragen. Kan de vennootschap het loon ook niet betalen dan krijgt de DGA een loonvordering op de vennootschap maar de vraag is of en op welke termijn de vennootschap dat alsnog kan betalen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de DGA het gebruikelijk loon tijdelijk kan aanpassen. Doe wel gewoon tijdig aangifte ook als u het loon tijdelijk op nihil stelt. Aan het einde van het jaar kunt u eventuele wijzigingen via een correctiebericht weer aanpassen.

De brief aan de Tweede Kamer waarin is vermeld dat DGA’s ook een beroep kunnen doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen kunt u hier downloaden.

Namens de vennootschap kan om een wijziging van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden verzocht. Het verzoek kan worden gedaan via de portal van de Belastingdienst. Een link naar de portal vindt u hier. Wijziging van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunt u ook via een formulier van de Belastingdienst aanvragen. Het formulier kunt u hier downloaden.

Werknemers

De regeling werktijdverkorting is stopgezet. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is inmiddels in werking getreden. De aanvraag hiervoor kan worden gedaan via het UWV. Een aanvraag kan worden gedaan als de omzet meer dan 20% is gedaald. De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van 90%. De tegemoetkoming geldt in beginsel voor 3 maanden maar kan met 3 maanden worden verlengd. De link naar de site van het UWV treft u hier.

Hebt u vragen naar aanleiding van de op deze pagina vermelde informatie of mist u informatie? Laat het ons weten via 020 2441622 of via info@taxstudio.nl