Tax Studio

Belastingonderzoek, informatieverzoek en FIODBelastingonderzoek en informatieverzoek
Een informatieverzoek of een boekenonderzoek vormt vaak het startpunt voor een belastingprocedure. De aanleiding voor een verzoek of een onderzoek kan van alles zijn. Vaak is het naar aanleiding van een ingediende aangifte maar vaak ook door informatie van derden bijvoorbeeld de FIOD.


Moet u meewerken?

Ja, u moet hieraan meewerken. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen maar die doen zich niet snel voor. Als u een informatieverzoek ontvangt of een boekenonderzoek wordt aangekondigd bent u verplicht mee te werken.

Doet u dat niet dan kan dat vervelende gevolgen hebben. De belangrijkste sanctie op niet meewerken is een bewijssanctie. Een sanctie die vervelende consequenties tot gevolg heeft in een eventuele latere procedure over de belastingaanslag. In het meest extreme geval kunt u voor het niet meewerken strafrechtelijk worden vervolgd, maar dat gebeurt niet vaak.


Waarnaar mag de belastingdienst vragen?

Betreft het een informatieverzoek dan mag de belastingdienst alleen naar feiten vragen en niet naar de eventuele gevolgen. Vaak heeft de ambtenaar bij het opstellen van zo'n verzoek al wel een gevolg in gedachte waardoor er al een bepaalde richting wordt opgegaan. Dit is menselijk en helaas moeilijk te vermijden.


Tijdens een boekenonderzoek beoordeelt de belastingdienst de administratie. Je zult in dat geval de administratie moeten overleggen. Dit gebeurt meestal digitaal. De belastingdienst beoordeelt of deze volledig is en of alle omzet en winst in de aangiften zijn verantwoord. De administratie kan ook vragen oproepen. De ambtenaar zal dan een verzoek om informatie doen.


Zelf doen of hulp vragen?

U kunt een informatieverzoek zelf beantwoorden en ook een boekenonderzoek kunt u in beginsel zelf doen. Begeleiding daarbij kan wel nuttig zijn omdat u vaak niet weet welke consequenties er aan het verzoek of onderzoek verbonden kunnen zijn. Professionele begeleiding in een vroeg stadium kan problemen in een later stadium voorkomen.


FIOD onderzoek

Komt de FIOD in beeld dan is de situatie een stuk serieuzer en ernstiger.  Schakel dan onmiddellijk een fiscaal advocaat in. Al bij de start van een onderzoek kan de bijstand van een fiscaal advocaat van belang zijn voor het vervolg en de afloop.

De FIOD maakt meestal geen afspraak om langs te komen. Een eerste kennismaking met de FIOD vindt meestal plaats via een inval waarbij computers, telefoons, ordners etc in beslag worden genomen. Voor deze handeling moeten Openbaar Ministerie en FIOD een machtiging hebben. Vraag daar ook naar.

Een andere manier om kennis te maken met de FIOD is dat u wordt meegenomen voor verhoor. Vraag dan ook altijd naar de mogelijkheid van bijstand door een fiscaal advocaat.

Een FIOD verhoor gaat ook wel op uitnodiging. U wordt dan uitgenodigd om op een bepaalde datum te verschijnen voor verhoor. Er wordt daarbij vermeld in welke hoedanigheid u wordt verhoord (als verdachte of als getuige). Deze uitnodiging is niet vrijblijvend. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een advocaat en dat is naar mijn mening verstandig om te doen. Een verhoor op uitnodiging heeft als voordeel dat u zich kunt voorbereiden op het verhoor. Doe dat ook vooral. Mijn ervaring is dat dit zin heeft.


Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via 020 2441622.