• fiscaal advocaat Amsterdam

20 maart 2020 – Bekijk de Toolbox belastingmaatregelen corona virus en veel gestelde vragen

Uw fiscaal advocaat in Amsterdam

Iedere ondernemer en iedere particulier krijgt te maken met belastingheffing. Te denken valt hierbij aan de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting maar ook aan de gemeentelijke heffingen zoals het vaststellen van de WOZ-waarde.

Belastingheffing bestaat uit het vaststellen van de belastingschuld en het betalen van die schuld. Rondom deze processen kunnen zich allerlei perikelen voordoen, zoals informatieverzoeken, boekenonderzoeken, voornemen tot boeteoplegging, strafrechtelijke onderzoeken door FIOD en Openbaar Ministerie, aansprakelijkstellingen (zoals bestuurdersaansprakelijkheid) en (dwang)invordering door middel van beslaglegging en openbare verkoop.

Anders dan uw belastingadviseur adviseren wij u niet over hoe u belasting kunt besparen maar staan wij u bij en adviseren wij u in geval van een (dreigende) discussie of een procedure met Belastingdienst, FIOD/Openbaar Ministerie of Gemeente.

Hebt u direct een vraag, bel 020 2441622.

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

belastingdienst-tips

5 Tips hoe om te gaan met een onderzoek door FIOD

Als verdachte worden aangemerkt door het Openbaar Ministerie en FIOD is altijd vervelend en ingrijpend, maar het is van belang het hoofd koel te houden.
Bent u verdachte in een onderzoek door FIOD/OM, dan weet u met deze 5 tips bij de hand hoe u moet handelen.

Nieuws

informatiebeschikking

Motivering van een vergrijpboete: zo moet het niet

In mijn praktijk zie ik regelmatig vergrijpboetes voorbijkomen.…
retour-afzender

Prinsjesdag 2019; Wat viel op?

-inkeerregeling Vanaf 1 januari 2020 zal de inkeerregeling (nog)…

weigeren van een gemachtigde; wanneer kan de belastingrechter daartoe overgaan?

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan de belastingrechter…
formeel-belansting-recht

Volg de ontwikkelingen van het formeel belastingrecht

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het formeel belastingrecht en van de ontwikkelingen bij Tax Studio? Meldt u dan hier aan en wij delen ons nieuws als eerste met u!

Uw fiscaal advocaat in Amsterdam

Iedere ondernemer en iedere particulier krijgt te maken met belastingheffing. Te denken valt hierbij aan de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting maar ook aan de gemeentelijke heffingen zoals het vaststellen van de WOZ-waarde.

Belastingheffing bestaat uit het vaststellen van de belastingschuld en het betalen van die schuld. Rondom deze processen kunnen zich allerlei perikelen voordoen, zoals informatieverzoeken, boekenonderzoeken, voornemen tot boeteoplegging, strafrechtelijke onderzoeken door FIOD en Openbaar Ministerie, aansprakelijkstellingen (zoals bestuurdersaansprakelijkheid) en (dwang)invordering door middel van beslaglegging en openbare verkoop.

Anders dan uw belastingadviseur adviseren wij u niet over hoe u belasting kunt besparen maar staan wij u bij en adviseren wij u in geval van een (dreigende) discussie of een procedure met Belastingdienst, FIOD/Openbaar Ministerie of Gemeente.

Heb u direct een vraag, bel 020 2441622.