Tax Studio

Problemen met de belastingdienst voorkomen

Problemen voorkomen

Mijn ervaring is dat veel problemen met de belastingdienst kunnen worden voorkomen als ondernemers zelf meer kennis zouden hebben van de belastingverplichtingen en zouden weten hoe de belastingdienst werkt.


Welke verplichtingen hebt u?

De rechtsvorm is bijvoorbeeld bepalend voor welke belastingen uw onderneming belastingplichtig is. Een BV is bij de start van de onderneming voor meer belastingmiddelen belastingplichtig dan bijvoorbeeld een eenmanszaak. Een BV die behalve de ondernemer verder geen werknemers in dienst heeft, is belastingplichtig voor de loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting en de ondernemer zelf is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Een ondernemer die zijn onderneming zonder werknemers start in de vorm van een eenmanszaak is alleen belastingplichtig voor de omzetbelasting en de inkomstenbelasting. Belastingplichtig voor meer belastingmiddelen betekent ook meer verplichtingen die tijdig en volledig moeten worden nagekomen.


Nakomen verplichtingen

U moet er als ondernemer voor zorgen dat de aangiften op tijd worden gedaan en de verschuldigde belasting op tijd wordt betaald. Het niet tijdig nakomen van verplichtingen heeft vervelende gevolgen, zoals boetes. In het geval van te laat betalen van belasting kunt u ook te maken krijgen met invorderingsacties van de belastingdienst, zoals beslag en verkoop.

Naast het tijdig nakomen van de verplichtingen moeten verplichtingen ook volledig worden nageleefd. Het spreekt voor zich maar hier gaat het vaak fout.


Onvolledige aangiften door fouten in administratie

Aangiften worden gebaseerd op de administratie. De kwaliteit, de volledigheid van de administratie is bepalend voor de volledigheid van de ingediende aangiften.

Veel administraties bevatten fouten zonder dat de ondernemer dat weet. De ervaring is dat als een administratie fouten bevat, deze fouten zich ook de jaren erna manifesteren. In de meeste gevallen is de belastingdienst door de fout tekort gekomen. Komt de belastingdienst controleren dan zal niet alleen de te weinig betaalde belasting worden nageheven, maar worden er ook boetes opgelegd die kunnen oplopen tot 100% van de te weinig betaalde belasting.

Wellicht denkt u nu dat speelt bij mij niet, helaas dachten de ondernemers die ik in mijn praktijk bijsta dat ook.  Ondernemers gaan er vanuit dat, als de administratie fouten bevat, de boekhouder daarop zal wijzen. Dat is helaas niet het geval. De meeste fouten worden niet door de boekhouder gezien. Dat heeft allerlei oorzaken. Een daarvan is dat boekhouders de administraties niet controleren maar dat als uitgangspunt gebruiken voor het opstellen van de jaarstukken en aangiften.

De ondernemers die ik in mijn praktijk bijsta hadden ook niet door dat de administratie fouten bevatte, laat staan dat zich bewust waren van de vergaande consequenties die dat zou kunnen hebben. Naast de belastingaanslagen die nog moesten worden betaald, leverde het belastingonderzoek veel stress en onzekerheid op.


Fouten opsporen

Hoe kunt u er achter komen of uw administratie fouten bevat? U kunt daar achter komen door eerst uw kennis van uw verplichtingen te vergroten en door uw administratie vervolgens tegen het licht te houden. Hiermee kunt u mogelijke fouten opsporen.

Om u daarbij te helpen heb ik een praktisch boek geschreven, Winnen van de belastingdienst Doe je zo!. Na het lezen van het boek kent u uw verplichtingen, weet u hoe de belastingdienst werkt en kunt fouten opsporen en herstellen. Bent u geen lezer dan kunt u ook een online training volgen.  Meer weten over het boek of de online training?  Klik dan op de link meer info boek