Tax Studio

Bezwaar & beroep aanslagen, boetes, aansprakelijkstelling

Bezwaar en beroep tegen belastingaanslagen

informatieverzoeken en boekenonderzoeken kunnen leiden tot omvangrijke belastingaanslagen. Bijvoorbeeld omdat volgens de belastingdienst de administratie niet goed op orde is. Volgens de belastingdienst is bijvoorbeeld de omzet niet volledig aangegeven. Correcties hebben vaak gevolgen voor meerdere belastingmiddelen de omzetbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting.

Tegen deze belastingaanslagen kunt u bezwaar maken en ik raad u aan dat ook te doen. Heeft de belastingdienst het helemaal bij het verkeerde eind dan zal dat in bezwaar moeten worden rechtgezet maar meestal is het niet zo zwart/wit. Vaak is er wel wat misgegaan maar de belastingdienst trekt daar vervolgens wel heel vergaande conclusies uit. Helaas wordt procederen in belastingzaken dan al snel complex bijvoorbeeld door allerlei bewijsregels die erbij komen kijken.

Om het beste resultaat te behalen, is het verstandig om professionele bijstand in te schakelen. Ja, dat kost tijd en geld maar het levert vaak veel op. Het kost tijd om een probleem te kunnen oplossen maar de rust kan al wel snel in uw leven terugkeren. U staat er namelijk niet meer alleen voor en u kunt bouwen op iemand met kennis en ervaring.


Boetes

Vindt de belastingdienst dat er te weinig belasting is geheven dan blijft het vaak niet bij het opleggen van een belastingaanslag.

De belastingdienst heeft daarnaast veel mogelijkheden om boetes op te leggen en doet dat ook. De boetes zijn vaak hoog, tot wel 100% van de te weinig geheven belasting.

Deze boetes worden vaak als oneerlijk en onrechtvaardig ervaren.

Ook tegen deze boetes kunt u bezwaar maken. Bij het bestrijden van de boetes gelden andere 'spelregels' dan voor het bestrijden van een belastingaanslag. De belastingdienst moet bewijzen dat u hebt gefraudeerd.

Omdat de belastingdienst de boete moet bewijzen, heeft een procedure tegen een boete zin. Ook hier geldt met goede en de juiste bijstand heeft een procedure de meeste kans van slagen.


Aansprakelijkstelling

Als een belastingschuld niet wordt betaald en de belastingschuldige biedt ook geen verhaal dan kijkt de belastingdienst of er anderen, derden, zijn die aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de belastingschuld.

Een veel voorkomende aansprakelijkstelling is de bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders van bijvoorbeeld een BV kunnen eenvoudig aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gelaten omzetbelasting- en loonbelastingschulden. De belastingdienst hoeft daarvoor alleen maar een aangetekende brief te sturen waarin wordt aangegeven dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de niet betaalde schulden.

Huurt u personeel in van een derde dan kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid als de organisatie waarvan u het personeel inhuurt de loonbelasting niet betaalt. Dat risico kunt u beperken door een deel van de factuur niet aan het uitzendburo maar aan de belastingdienst te betalen.

Ontvangt u een aansprakelijkstelling dan kunt u daartegen bezwaar maken. Het bezwaar kan gericht zijn tegen de aansprakelijkstelling maar ook tegen de onderliggende belastingaanslagen waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden.

 

Meer weten? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via 020 2441622