Tax Studio

Betalingsproblemen, uitstel, beslag en verkoop

Uitstel van betaling

Ontvangt u een belastingaanslag en kunt u deze niet binnen de betaaltermijn betalen dan kunt u daarvoor uitstel van betaling vragen. Uitstel kan worden gevraagd via een daarvoor door de belastingdienst ontwikkelt formulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van de belastingdienst. U kunt ook hier klikken om naar het formulier voor ondernemers te gaan.

Bent u het niet eens met de hoogte van de belastingaanslag dan is het voldoende om uitstel van betaling te vragen in het bezwaarschrift. U hoeft dan geen formulier in te vullen. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift wordt meestal uitstel van betaling verleend.

Wordt uw verzoek om uitstel van betaling afgewezen dan kunt u daartegen beroep instellen bij de directeur van de belastingdienst. Het overgrote deel van die beroepen worden helaas afgewezen. Het is op dit moment niet mogelijk om die beslissing aan een rechter voor te leggen.


Beslaglegging

Wordt een belastingschuld niet op tijd betaald dan start het invorderingstraject met een aanmaning. Wordt de belastingschuld niet betaald dan kan de belastingdienst zonder tussenkomst van de rechter beslag leggen. De belastingdienst heeft daarvoor dus geen uitspraak van een rechter nodig.

De belastingdienst kan bijna overal beslag opleggen, op de inboedel van uw woning, de auto, uw banksaldo, op het loon, op de eigen woning, voorraden, openstaande vorderingen etc.

Wordt er door de belastingdienst beslag bij u gelegd dan moet u in actie komen om het beslag opgeheven te krijgen. Dat kunt u doen door contact op te nemen met de belastingdienst. Hoe eerder u dat doet, hoe meer kans dat er een oplossing komt.


Verkoop

Wordt er beslag gelegd dan wordt er vaak ook meteen een verkoopdatum aangekondigd. De verkoop is openbaar en wordt online verder bekend gemaakt. Een openbare verkoop wordt als zeer ingrijpend ervaren, helemaal als het de inboedel van een woning betreft. Laat het zover niet komen!

Als u een belastingaanslag ontvangt die u niet kunt betalen, kom meteen in actie en vraag een regeling of uitstel van betaling. Wacht niet tot dat de verkoop is aangekondigd want op dat moment is het moeilijker om nog een regeling te krijgen.

Het verkrijgen van een regeling na aankondiging van de verkoop is moeilijker maar niet onmogelijk dus kom wel in actie. Niets doen is geen oplossing.


Verzet

Tegen de beslaglegging en de voorgenomen kunt u zich verzetten. Dat kan door de ontvanger van de belastingdienst te dagvaarden. Hiervoor moet u een advocaat inschakelen. De burgerlijke rechter beoordeelt vervolgens of de beslaglegging en de aangekondigde verkoop terecht zijn. Sinds 1 januari 2018 is de belastingdienst niet meer verplicht de uitkomst van deze procedure af te wachten.