Kan de rechter de belastingdienst nog geloven en vertrouwen?
Kan de rechter de belastingdienst nog geloven en vertrouwen?
14 februari 2022 

Kan de rechter de belastingdienst nog geloven en vertrouwen?

Dat is de vraag die de rechter de belastingdienst stelde in een procedure over opgelegde naheffingsaanslagen loonbelasting. In de uitspraak die volgde vernietigde de belastingrechter de naheffingsaanslagen en werd een vergoeding van €25.000 toegekend.[1] In de media werd op deze uitspraak gewezen en het is niet voor het eerst dat de belastingdienst negatief in het nieuws komt. Hoewel ik veel goede ervaringen heb met ambtenaren van de belastingdienst, zijn er de laatste jaren ook steeds meer negatieve ervaringen geweest.

 Is de belastingdienst inderdaad nog wel te vertrouwen?

 Hoever reiken bevoegdheden

Mijn antwoord daarop is “Niet altijd meer”. In mijn beleving worden bevoegdheden vaker dusdanig opgerekt dat buiten de bevoegdheid wordt getreden, terwijl de ambtenaar in kwestie blijft volhouden dat er niets is misgegaan en dat de procedure normaal is verlopen. In bovengenoemde uitspraak van de belastingrechter zie ik dat ook terug. De ambtenaar in kwestie geeft enerzijds wel aan dat er dingen zijn misgegaan, maar waarschijnlijk pas nadat rechter hem hierop heeft gewezen want aan de andere kant blijft hij volhouden dat in die zaken niet onzorgvuldig is gehandeld.  Hoezo is er niet onzorgvuldig gehandeld? De naheffingsaanslagen worden toch niet voor niets vernietigd. De boetes waren al in een eerder stadium van de procedure vernietigd. De rechter kent vervolgens een kostenvergoeding toe van €25.000. Dan is er toch iets goed misgegaan?

Erkenning voor gedupeerden

Als door de belastingdienst niet wordt onderkend dat er fouten zijn gemaakt dan is de kans op herhaling natuurlijk groot. De belastingdienst heeft moeite met het erkennen van fouten. Dat is misschien ook niet makkelijk maar het is wel echt nodig om iets te kunnen veranderen. Bovendien is het belangrijk voor degenen die door de gedragingen ernstig zijn gedupeerd. In de toeslagenaffaire is pas erkenning gegeven aan de slachtoffers nadat ontkennen geen zin meer had. Dat is natuurlijk veel te laat. Belastingplichtigen die daarop wijzen na het winnen van een moeizame belastingprocedure, worden door de belastingdienst weggezet als mensen die daarop ten onrechte willen meeliften. De belastingdienst houdt de deur dicht en erkent fouten niet. Laat staan dat er een genoegdoening wordt toegekend. Sterker, belastingplichtigen worden tegengewerkt als ze dat alleen al willen voorleggen. Ook belastingrechters hebben daar over het algemeen weinig oog voor en richten zich voornamelijk op de materiele kant van het geschil. Er staat dan alleen een moeizame weg naar de burgerlijke rechter open.

 Verandering handelwijze

De belastingdienst zou de wijze waarop bevoegdheden worden ingezet eens goed onder de loep moeten nemen. Ambtenaren geven vaak wel aan dat ze begrijpen dat een onderzoek door de belastingdienst veel impact heeft, maar begrijpen ze dat ook echt? Ik snap dat de impact niet een reden is om een onderzoek af te breken, maar wel zou serieus kunnen worden gekeken naar de invulling daarvan en of het niet op een minder belastende wijze zou kunnen. De praktijk laat veeleer het omgekeerde zien. Nadat de ambtenaar zijn begrip heeft getoond, stuurt hij nog maar eens een vragenbrief van weet ik hoeveel A-viertjes.

Ook voor de belastingrechter ligt er wat mij betreft een taak. Kijk naast het materiële geschil ook naar de manier waarop door de belastingdienst is opgetreden. Ook als het minder expliciet naar voren komt in dossier en er niet, zoals in de uitspraak die ik aan het begin noemde, 400 brieven door de belastingdienst zijn gestuurd. Een onderzoek dat niet goed is gelopen, dreunt namelijk lang na bij degene die het heeft moeten meemaken.

 Meer weten over dit onderwerp of andere belasting problemen, neem gerust contact op via 020 244 1622 of info@taxstudio.nl.

 

 

[1] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 januari 2022, nrs. 20/00839 t/m 20/00842, ECLI:NL:GHARL:2022:488.

Over de schrijver
Reactie plaatsen