Welke spelregels gelden er bij het doen van aangifte inkomstenbelasting?
Welke spelregels gelden er bij het doen van aangifte inkomstenbelasting?
10 februari 2023 

Welke spelregels gelden er bij het doen van aangifte inkomstenbelasting?

Het is weer aangiftetijd dat betekent dat er de komende maanden weer een groot aantal aangiften inkomstenbelasting zullen worden ingediend.

Welke spelregels gelden daarbij?

In deze- en de komende 2 blogs zet ik dat op een rij. In deze blog het startschot voor het doen van aangifte de uitnodiging, de termijn en de spontane aangifte. In de volgende twee blogs komende 2 blogs meer over de inhoud van de aangifte en de sancties op niet naleving van de aangifteverplichting.

 Uitnodiging

De verplichting om een aangifte in te dienen ontstaat als je daartoe bent uitgenodigd. Uitnodiging vindt plaats via een aangiftebrief. Een uitnodiging om aangifte te doen klinkt vriendelijk, maar het is niet vrijblijvend. Als je bent uitgenodigd om aangifte te doen, moet je deze ook indienen. Dat geldt ook als je niets hebt aan te geven. Je kunt dan een zogeheten nihil of nul aangifte doen.

Ben je niet uitgenodigd om aangifte te doen, maar heb je wel inkomen genoten? Dan moet je om een uitnodiging vragen. Dit moet je uiterlijk na een half jaar na afloop van het tijdvak (2022) doen.

Termijn

In de aangiftebrief is vermeld dat de aangifte uiterlijk voor 1 mei 2023 moet zijn ingediend. Ook deze termijn is niet vrijblijvend. Lukt het niet om binnen die termijn aangifte te doen vraag dan op tijd, voor het verstrijken van de termijn, om uitstel. Veel ondernemers laten hun aangifte verzorgen door hun boekhouder of adviseur. Uitstel van het doen van aangifte wordt dan door de adviseur of boekhouder geregeld.

De aangiftebrief vermeldt voorts dat als de aangifte voor 1 april 2023 wordt ingediend, er voor 1 juli 2023 bericht wordt ontvangen. Dat is relevant voor de renteberekening. Wordt de aanslag na 1 juli vastgesteld dan wordt er belastingrente in rekening gebracht.  Voor ondernemers lukt het vaak niet om voor 1 april de aangifte in te dienen. Renteberekening kan dan worden voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag te vragen.

Spontane aangifte

Het niet of te laat indienen van de aangifte heeft vervelende gevolgen (zware bewijslast, boete etc), maar geldt dat ook als de aangifte ‘spontaan’ wordt ingediend, zonder dat daarvoor een uitnodiging is ontvangen? Ja, met ingang van 1 januari 2020 wordt de spontane aangifte gelijkgesteld met een aangifte op uitnodiging.

Voor het opleggen van sancties is vereist dat de belastingplichtige is uitgenodigd tot het doen van aangifte. Zonder uitnodiging konden dus geen sancties worden opgelegd. Door de ‘spontane’ aangifte op een lijn te stellen met een aangifte op uitnodiging is dat verschil in behandeling opgeheven.

Iedere vrijdag deel ik per mail een wekelijkse update van het formele belastingrecht. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

 Meer over de verplichtingen die ondernemers hebben vind je ook in mijn boek 'Winnen van de belastingdienst? Doe je zo!'. Voor meer info over mijn boek klik de link 'Winnen van de belastingdienst'.

Over de schrijver
Reactie plaatsen