Voorkom problemen met de Belastingdienst
belasting vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen boek

1. Bevat het boek informatie over specifieke belastingregelingen?

Het boek bevat informatie die voor alle ondernemers van belang is, zoals wanneer moet je aangifte doen, welke sancties staan er op het niet tijdig doen van aangifte en moet je meewerken aan een boekenonderzoek.

2. Is het boek ook relevant als ik mijn aangiften op tijd doe en op tijd betaal?

Ja, het boek is ook dan relevant, want hoe weet je dat de inhoud van de aangiften klopt?

3. Ik heb een boekhouder en die doet mijn aangiften. Als er iets fout gaat dan ziet hij dat toch?

Helaas, is dat meestal niet het geval. De boekhouder doet de aangiften op basis van de aangeleverde informatie maar controleert dat vaak verder niet.

4. Ik mag toch vertrouwen op mijn boekhouder?

Als ondernemer ga je er natuurlijk van uit dat je boekhouder het goed doet maar dat betekent alleen niet dat er geen fouten worden gemaakt in de aangiften, want hoe controleer je dat? Je blijft zelf verantwoordelijk voor de administratie en de daarop gebaseerde aangiften. Dat geldt ook als later zou blijken dat boekhouder minder goed was dan jij dacht.

5. Op enig moment zal toch wel duidelijk worden dat er iets niet goed gaat?

Dat is dus niet het geval. Zijn er eenmaal fouten in de aangiften geslopen dan blijven die zich vaak jaren herhalen. Omdat de Belastingdienst in ieder geval tot 5 jaar terug kan heffen en beboeten, loopt de omvang van de correcties vaak snel op.

6. In iedere administratie ontbreekt er wel eens wat?

Dat is waar maar vaak zijn de problemen groter dan gedacht. De ondernemers die ik help gingen er ook vanuit dat het wel mee zou vallen. Helaas bleek dat niet het geval. De gecorrigeerde bedragen bedroegen al snel enkele tonnen. Ook in het geval van een eenmanszaak.

7. Ik ben een zzp’er en heb geen omvangrijke boekhouding. Daar kan toch niet veel fout gaan?

De fouten die door de Belastingdienst worden geconstateerd zijn heel divers. Het scheelt natuurlijk als de administratie overzichtelijk is maar dat betekent niet dat het allemaal goed is.
Ook als de administratie volledig en controleerbaar is, worden er fouten gemaakt, bijvoorbeeld omdat belastingregelingen verkeerd worden toegepast, zoals de toepassing van ondernemersfaciliteiten of het privégebruik auto.

8. Als het niet goed is gegaan kan ik dan in termijnen betalen?

Nee, helaas als uitgangspunt geldt dat belastingaanslagen ineens moeten worden betaald. Dat geldt ook als het om omvangrijke bedragen gaat.

9. Mochten er dingen zijn fout gegaan dan is een boete niet aan de orde, want ik wist het niet?

Ook dat gaat niet op. Er kunnen ook boetes worden opgelegd als je het niet wist. Bovendien kan de intentie ook worden afgeleid uit de omstandigheden. Heb je te weinig aandacht gehad voor je administratie en je aangiften, dan kan al snel een boete van 25% van de te weinig geheven of betaalde belasting worden opgelegd.

10. Het zou toch raar zijn dat als ik het goed wilde doen dat ik dan toch hoge naheffingen en boetes krijg opgelegd?

Dat is natuurlijk heel vervelend, maar is natuurlijk wel een verschil tussen het goed willen doen en het goed doen. Als je het goed wilt doen, dan moet je ervoor zorgen dat je ook over alle kennis en kunde beschikt om het goed te kunnen doen.

€ 19,99,-

Boek 'Winnen van de belastingdienst

Doe je zo!'

Het  is een praktisch boek dat makkelijk leesbaar en direct toepasbaar is.

Na het lezen van het boek:

  • Heb je een volledig overzicht van je rechten en verplichtingen
  • Weet je hoe de belastingdienst werkt
  • Snap je jaarcijfers en aangiften
  • Onderken je problemen en los je ze op
  • Heb je geen stress bij een onderzoek van de belastingdienst
  • Heb je een handig naslagwerk


Bestellingen worden binnen 24 uur verzonden.