Wanneer kan een derde aansprakelijk worden gesteld voor een boete?
Wanneer kan een derde aansprakelijk worden gesteld voor een boete?
18 maart 2023 
in Betalen

Wanneer kan een derde aansprakelijk worden gesteld voor een boete?

Naast de mogelijkheden om een derde aansprakelijk te houden voor onbetaald gebleven belastingschulden, kan een derde ook aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven boeten. Hiervoor geldt wel dat de derde ten aanzien van het belopen daarvan zelf een verwijt kan worden gemaakt.

Wanneer is hiervan sprake?

Opzet of grove schuld bij een vergrijpboete

Heeft een BV bijvoorbeeld te weinig omzetbelasting op aangifte voldaan en is dat aan de opzet van de BV te wijten, dan kan de inspecteur bij de naheffingsaanslag omzetbelasting een vergrijpboete opleggen wegens opzet.

De bewijslast daarvan ligt op de inspecteur. De inspecteur moet op overtuigende wijze aantonen dat te weinig belasting is betaald[1] en hij moet op overtuigende wijze aantonen dat dit aan de opzet van de belastingplichtige is te wijten[2].

Aansprakelijkstelling voor een boete

Als de BV de naheffingsaanslag en de boete onbetaald laat bijvoorbeeld omdat de BV failliet is gegaan, kan de ontvanger overgaan tot aansprakelijkstelling van de bestuurder als hij meent dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurder kan daarbij ook aansprakelijk worden gesteld voor de opgelegde boete, mits hem ten aanzien daarvan een verwijt kan worden gemaakt.

Van een dergelijk verwijt is sprake als het aan de opzet of de grove schuld van de bestuurder is te wijten dat te weinig belasting is betaald. Op 10 februari 2023 voegt de Hoge Raad daaraan toe dat ook hierbij de verzwaarde bewijslast geldt. De ontvanger moet op overtuigende wijze aantonen dat het aan de opzet of grove schuld van de bestuurder is te wijten dat te weinig belasting is geheven of betaald.[3]

Bestrijden boete en aansprakelijkstelling boete

In een procedure tegen de aansprakelijkstelling kan de boete in volle omvang worden bestreden. Om bij het eerdergenoemde voorbeeld te blijven. De aansprakelijkgestelde kan de vergrijpboete opgelegd aan de BV als onderdeel van de aansprakelijkstelling bestrijden. Daarnaast kan de aansprakelijkgestelde stellen dat hem ten aanzien van het belopen van die boete, voor zover al terecht opgelegd, geen ernstig verwijt (opzet of grove schuld) kan worden gemaakt althans dat dit niet overtuigend is aangetoond.

Procedures over aansprakelijkstellingen zijn door de verscheidenheid aan vraagstukken die zich voor kunnen doen al snel complex. In deze blog behandel ik slechts een klein onderdeel.

Meer weten?

Iedere vrijdag deel ik per mail een wekelijkse update van het formele belastingrecht. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

 

 

[1] HR 3 februari 2023, nr. 22/0172, ECLI:NL:HR:2023:97, ro. 4.3.2.

[2] HR 8 april 2022, nr. 20/02638, ECLI:NL:HR:2022:526, ro. 3.2.

[3] HR 10 februari 2023, nr. 21/00525, ECLI:NL:HR:2023:182, ro. 4.6.2.

Over de schrijver
Reactie plaatsen