Kun je zomaar aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van derden?
Kun je zomaar aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van derden?
12 oktober 2022 
in Betalen

Kun je zomaar aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van derden?

Dat kan niet zomaar, maar de belastingdienst heeft wel aardig wat mogelijkheden om via een aansprakelijkstelling een onbetaald gebleven belastingschuld op een derde te verhalen.

 Aansprakelijkstellingen

Een van de bekendste aansprakelijkstellingen is de bestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder die bijv. omzet- en loonbelastingschulden van de BV onbetaald laat, kan hiervoor in persoon aansprakelijk worden gesteld.

Een andere aansprakelijkstelling die regelmatig wordt toegepast, is de inleneraansprakelijkheid. Een BV leent personeel in via een uitzendbureau maar deze betaald de loonheffingen en premies niet. De inlener kan hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

In gebreke zijn

Om tot aansprakelijkstelling over te kunnen gaan, moet aan een aantal voorwaarden  worden voldaan, waaronder een aantal formele voorwaarden.

Zo moet de oorspronkelijk belastingschuldige, meestal een BV, in gebreke zijn met betalen. Hiervan is pas sprake als de oorspronkelijk belastingschuldige kennis heeft kunnen nemen van de belastingaanslagen en in de gelegenheid is geweest om deze te betalen.

Bekendmaking belastingaanslagen

Wanneer heeft de belastingschuldige kennis kunnen nemen van de belastingaanslagen? Die vraag lag voor in de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 30 september 2022.

 Beroept een aansprakelijkgestelde zich erop dat de belastingaanslagen niet zijn ontvangen dan moet de ontvanger bewijzen dat de belastingaanslagen bekend zijn gemaakt.

Als uitgangspunt geldt dat hiervan sprake zal zijn als de aanslagbiljetten ter post zijn bezorgd. Wordt de verzending in een aansprakelijksprocedure betwist dan moet de ontvanger alsnog de verzending aannemelijk maken. Lukt dat niet? Dan zijn de belastingaanslagen niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.

 Zijn de biljetten wel verzonden maar verkeerd geadresseerd dan is er geen sprake van bekendmaking. Bekenmaking van de belastingaanslagen kan ook niet plaatsvinden via een aanmaning of een dwangbevel.

 Wanneer dan kennisgenomen?

Zijn de belastingaanslagen niet op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt, dan heeft belastingschuldige pas kennis kunnen nemen van de belastingaanslagen als hij/zij deze onder ogen heeft gehad. Ook dat moet de ontvanger bewijzen.

 Procedures over aansprakelijkstellingen zijn door de verscheidenheid aan vraagstukken die zich voor kunnen doen al snel complex. Het onderwerp dat ik in deze blog behandel, is slechts een van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan.

 Heb je vragen over aansprakelijkstellingen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via info@taxstudio.nl of 020 244 16 22

 

Hoge Raad, 30 september 2022, 20/01923, ECLI:NL:HR:2022:1337.

Over de schrijver
Reactie plaatsen