Schuldoverneming door BV of eenmanszaak: Hoe werkt het?
Schuldoverneming door BV of eenmanszaak: Hoe werkt het?
18 januari 2024 

Schuldoverneming door BV of eenmanszaak: Hoe werkt het?

Vorig jaar heeft de kennisgroep invordering en civiel recht een standpunt ingenomen over de gevolgen voor bestaande belastingschulden bij inbreng van een IB-onderneming in een BV (KG:207:2022:3). Op 8 januari 2024 heeft de kennisgroep bepaalt dat dit standpunt ook geldt bij ruisende terugkeer naar een eenmanszaak (KG:207:2024:1).

Standpunt Belastingdienst

-Toestemming nodig (art. 6:155 BW)

 Als de onderneming wordt ingebracht betekent dat niet dat de belastingschuld bij de BV kan worden ingevorderd. De ontvanger moet hiervoor toestemming geven (art. 6:155 BW). Als de ontvanger toestemming geeft betekent dat de ondernemer in privé niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld.

-Wat gaat erover?

 Geeft de ontvanger toestemming voor overname van de belastingschuld dan gaat ook een eventueel uitstel van betaling over. Ook behoudt de ontvanger zijn voorrecht als het om overdracht van een onderneming gaat (art. 6:157 BW).  

Reeds genomen invorderingsmaatregelen, zoals het betekenen van een dwangbevel, gaan ook mee over.

 Niet geformaliseerde belastingschulden (een nog niet afgehandelde suppletie of aangifte) kunnen met toestemming ook worden overgenomen door de BV. De belastingaanslag of beschikking komt niet op naam van de BV, maar de BV is de enige die daarvoor kan worden aangesproken.

 -Wie is de belastingschuldige na overname?

Over wie de belastingschuldige is na de overname van de onderneming en de belastingschulden is de wet minder duidelijk. Volgens de wettelijke regeling is degene op wiens naam de belastingaanslag is gesteld de belastingschuldige (art. 2, lid 1, aanhef en onder k, IW 1990). Formeel staat de belastingschuld niet op naam van de BV. De kennisgroep gaat ervan uit dat dit niet tot problemen zou moeten leiden. Ook bij een fusie komt het voor dat de belastingschuld op naam van een ander staat.

 - Aansprakelijkstelling bestuurder (art. 36 Wet IW 1990)

 Volgens de kennisgroep is het theoretisch mogelijk dat de bestuurder later aansprakelijk wordt gesteld voor overgenomen belastingschulden die onbetaald zijn gebleven. Problematisch is volgens de kennisgroep wel dat niet tijdig betalingsonmacht kan worden gemeld. Volgens de kennisgroep is het logisch om aan te sluiten bij de situatie waarbij de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor eerder vastgestelde belastingschulden.

 De kennisgroep concludeert dat de ontvanger per geval moet onderzoeken of hij kan instemmen met schuldoverneming. Juridisch lijkt het allemaal wel mogelijk maar bij de uitvoering voorzie ik wel allerlei mogelijke problemen. Wil je weten welke problemen zich in de praktijk voor kunnen doen en hoe je die kunt tackelen? Schrijf je in via de knop 'Lees hier meer!' hieronder en ontvang wekelijks naast een samenvatting, ook meer over de context en de toepassing:

Wil je alleen een samenvatting van de actualiteit ontvangen? Meld je dan aan via deze link


Lees het hele artikel op Tax Studio Online

Dit deel van het artikel is een gratis onderdeel van het gehele artikel. Wil je de rest ook lezen? Lees dan verder op Tax Studio Online.

Uitgebreidere context van het probleem

Tips voor praktische toepassing

Elke week een nieuw artikel

Toegang tot een data-base vol artikelen

    
    Lees hier meer!   

  

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen