Wat brengt het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb?’
Wat brengt het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb?’
09 februari 2024 

Wat brengt het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb?’

Wat brengt het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb?’

Sinds 1 februari 2024 ligt ter consultatie het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb’. Ik ben positief over wat ik las. Van een aantal voorgestelde bepalingen vraag ik me af waarom het nodig is om dat in de wet vast te leggen. Zou een bestuursorgaan dat sowieso niet moeten doen? Bijvoorbeeld, de mogelijkheid om in een bezwaarprocedure meer informeel te overleggen met de belastingplichtige. Hieronder een kort overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen/toevoegingen:

1. Dienstbaarheid moet de grondhouding zijn van het bestuursorgaan. 

2. Voorgesteld wordt voorts om de toepassing van het evenredigheidsbeginsel uit te breiden. De Belastingdienst en de belastingrechter krijgen de mogelijkheid om het evenredigheidsbeginsel toe te passen bij een wet in formele zin. Zo zouden situaties als ontstaan bij de kinderopvangtoeslag affaire moeten worden voorkomen. 

3. Ook verandert er het een ander bij de inning van bestuurlijke schulden. Voorgesteld wordt bijvoorbeeld om de betalingsregeling te definiëren Ook moet er volgens het voorstel meer informatie gaan worden verstrekt over betalen en het invorderingsproces.

4. De lat bij de verschoonbare termijnoverschrijding komt lager te liggen.  Er zal eerder sprake zijn van verschoonbare termijnoverschrijding. In de voorgestelde tekst kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden ertoe leiden dat niet tijdig bezwaar of beroep is ingesteld. 

5. Om te late bezwaar- of beroepschriften te voorkomen, wordt voorgesteld om de rechtsmiddelenverwijzing aan te passen. Er moet meer informatie over de procedure verstrekt gaan worden en er moeten contactgegevens worden vermeld.

6. Het wordt mogelijk om voor indiening van een bezwaar inzage te krijgen in de op de zaak betrekking hebbende stukken. 

7. De Belastingdienst moet met belastingplichtige in overleg over de bezwaarprocedure.

8. De motivering van een  besluit moet begrijpelijk zijn. De wet wordt op dit punt verduidelijkt.

9. De rechter krijgt de mogelijkheid om belastingplichtige bij tussenuitspraak een bewijsopdracht te geven. 

Wil je meer weten? Schrijf je in via de knop 'Abonneer je hier!' hieronder en ontvang wekelijks naast een samenvatting, ook meer over de context en de toepassing:

Wil je wekelijks alleen een korte samenvatting van de actualiteit ontvangen? Meld je dan aan via deze link


Lees het hele artikel op Tax Studio Online

Dit deel van het artikel is een gratis onderdeel van het gehele artikel. Wil je de rest ook lezen? Lees dan verder op Tax Studio Online en in max 10 mins per week

Lees je over context en toepassing

Krijg je en houd je overzicht van het formele belastingrecht

Blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

Vind je de artikelen eenvoudig terug op onderwerp in een database

    
    abonneer je hier!   

  

 

 


 

Over de schrijver
Reactie plaatsen