Geldt de verzwaarde bewijslast ook bij verzuimboetes?
Geldt de verzwaarde bewijslast ook bij verzuimboetes?
02 februari 2024 

Geldt de verzwaarde bewijslast ook bij verzuimboetes?

Het Hof Amsterdam vindt van wel (Gerechtshof Amsterdam, nr. 22/00063 en 22/00064, ECLI:NL:GHAMS:2023:1296). De uitspraak is van 20 april vorig jaar maar is aan mijn aandacht ontglipt. Iets minder actueel maar wel interessant om alsnog kennis van te nemen. Wat heb je eraan? Met name het antwoord op deze vraag is, denk ik, interessant.

Casus

Belastingplichtige heeft een verzuimboete van €369 omdat hij zijn aangifte inkomstenbelasting niet tijdig zou hebben ingediend. Volgens de inspecteur had de aangifte uiterlijk op 21 juli 2017 moeten zijn ontvangen. De aangifte is volgens de inspecteur op 24 juli 2017 ontvangen. Het gaat om een papieren aangifte die volgens belastingplichtige al op 20 juni 2017 aan de Belastingdienst zou zijn verzonden. De aangifte zou naar aanleiding van de herinnering van 6 juni 2017 zijn verstuurd.

Hoe beslist de rechtbank?

De rechtbank legt de bewijslast bij belastingplichtige. De rechtbank oordeelt dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan het verhaal van de inspecteur dat de aangifte pas op 24 juli 2017 door de Belastingdienst is ontvangen. De rechtbank oordeelt voorts dat belastingplichtige geen verzendbewijs heeft overgelegd waaruit volgt dat de aangifte al op 20 juni 2017 is verzonden. Belastingplichtige heeft volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de aangifte al op 20 juni is verstuurd. De rechtbank vindt dus dat belastingplichtige moet bewijzen dat de aangifte eerder is verzonden.

Beslissing van het Hof

Het Hof stelt voorop dat uit het arrest van 8 april 2022, nr. 20/02638, ECLI:NL:HR:2022:526, volgt dat ook voor het bewijs van verzuimboetes de verzwaarde bewijslast geldt. De inspecteur moet in deze zaak daarom bewijzen dat de aangifte na 21 juli 2017 door de Belastingdienst is ontvangen.

Ter voldoening aan die bewijslast heeft de inspecteur een toelichting gegeven op de wijze waarop papieren aangiftes door de Belastingdienst worden verwerkt. Volgens de inspecteur wordt deze werkwijze strikt gehanteerd. Daarom hoeven er geen enveloppen met een datumstempel bewaard te blijven. Het Hof beslist dat de inspecteur daarmee aan zijn bewijslast heeft voldaan. Het Hof acht het buiten redelijke twijfel dat de aangifte pas op 24 juli 2017 door de inspecteur is ontvangen. De boete is volgens het Hof terecht opgelegd.

De beslissing is hetzelfde als bij de rechtbank. Wat heb je er dan aan? Dat is de vraag. Bij een papieren aangifte kun je nog een discussie hebben over de verzending en de ontvangst, maar bij een digitaal ingediende aangifte?

Wil je weten hoe je hiermee in de praktijk kunt omgaan? Schrijf je in via de knop 'Abonneer je hier!' hieronder en ontvang wekelijks naast een samenvatting, ook meer over de context en de toepassing:

Wil je alleen een samenvatting van de actualiteit ontvangen? Meld je dan aan via deze link


Lees het hele artikel op Tax Studio Online

Dit deel van het artikel is een gratis onderdeel van het gehele artikel. Wil je de rest ook lezen? Lees dan verder op Tax Studio Online en in max 10 mins per week

Lees je over context en toepassing

Krijg je en houd je overzicht van het formele belastingrecht

Blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

Vind je de artikelen eenvoudig terug op onderwerp in een database

    
    abonneer je hier!   

  

 


Over de schrijver
Reactie plaatsen