Geen opzet als een aanzienlijk bedrag aan inkomsten niet is aangegeven
Geen opzet als een aanzienlijk bedrag aan inkomsten niet is aangegeven
16 november 2023 

Geen opzet als een aanzienlijk bedrag aan inkomsten niet is aangegeven

In zijn arrest van 13 oktober 2023 heeft de Hoge Raad beslist dat het niet aangeven van een aanzienlijk bedrag aan inkomsten geen opzet oplevert (HR 13 oktober 2023, nr. 21/05244, ECLI:NL:HR:2023:1336). Het is niet voor het eerst dat de Hoge Raad dat heeft beslist. In zijn arrest van 13 oktober 2023 verwijst de Hoge Raad ook naar eerdere uitspraken op dit punt.

Aanzienlijk bedrag niet aangegeven of niet betaal is onvoldoende

Steeds weer wijst de Hoge Raad erop dat de enkele omstandigheid dat te weinig belasting is geheven of is betaald, ook als dat bedrag aanzienlijk is, onvoldoende is om aan te nemen dat sprake is van opzet.

Zo ook in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 10 februari 2023, In die zaak werd een bestuurder onder meer aansprakelijk gesteld voor de door de BV onbetaald gelaten vergrijpboete. De Hoge Raad beslist in die zaak als volgt (HR 10 februari 2023, nr. 21/00528, ECLI:NL:HR:2023:185):

De omstandigheden dat aanzienlijke en omvangrijke fouten zijn gemaakt bij het toekennen van kilometervergoedingen aan werknemers van de BV, dat die fouten voor een groot deel door belanghebbende zelf zijn erkend, en dat het gaat om hoge bedragen aan kilometervergoedingen kunnen gezamenlijk noch op zichzelf beschouwd de conclusie rechtvaardigen dat de BV met voorwaardelijk opzet heeft gehandeld, dat wil zeggen dat zij wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat zij te weinig loonheffing op aangifte zou afdragen en dat zij die kans bovendien bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). “

In de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2023 betrof het niet betaalde omzetbelasting en besliste de Hoge Raad dat de omstandigheid dat een aanzienlijk bedrag niet is betaald, onvoldoende is voor opzet (HR 31 maart 2023, nr. 21/01297, ECLI:NL:HR:2023:492). De inspecteur moet dus met meer komen dan het argument dat het om veel geld gaat.

Iedere week deel ik per mail een wekelijkse update. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Wil je het hele artikel lezen? Schrijf je in via de knop 'Lees hier meer!' en ontvang wekelijks naast een samenvatting, ook meer over de context en de toepassing:

Lees het hele artikel op Tax Studio Online

Dit deel van het artikel is een gratis onderdeel van het gehele artikel. Wil je de rest ook lezen? Lees dan verder op Tax Studio Online.

Uitgebreidere context van het probleem

Tips voor praktische toepassing

Elke week een nieuw artikel

Toegang tot een data-base vol artikelen

    
    Lees hier meer!   

  

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen