5 tips om een vergrijpboete te bestrijden
5 tips om een vergrijpboete te bestrijden
10 november 2022 

5 tips om een vergrijpboete te bestrijden

Het bestrijden van een vergrijpboete is eenvoudiger dan het op het eerste gezicht misschien lijkt.  De volgende 5 tips kunnen daarbij helpen.

 1. Laat de inspecteur het werk doen

De inspecteur moet bewijzen dat het beboetbare feit is begaan. Stel de inspecteur meent dat de belastingplichtige opzettelijk te weinig omzetbelasting heeft betaald. Dan moet hij beide onderdelen bewijzen. Hij moet bewijzen dat er te weinig is betaald, dat lukt meestal nog wel, maar ook dat dit opzettelijk is gedaan. Dat was al niet makkelijk maar sinds 8 april 2022 moet de inspecteur dat ook nog eens op overtuigende wijze doen. Een zware bewijslast waaraan niet snel zal worden voldaan.

 2. Ben voorzichtig met het verstrekken van informatie

Omdat de inspecteur de boete moet bewijzen, ben ik in beginsel terughoudend met het verstrekken van informatie voor zover het de boete betreft. De inspecteur moet immers met de feiten en omstandigheden komen waaruit zou volgen dat het aan de opzet van belastingplichtige is te wijten dat te weinig belasting is betaald of geheven.

Dit geldt overigens alleen voor de boeten. Gaat het om de belastingheffing dan is de belastingplichtige verplicht om informatie te verstrekken.

 3. Klopt de beschuldiging wel?

Ik zie in mijn praktijk regelmatig dat de inspecteur geen schuld onderzoek doet. Hij vult dan zelf in hoe een en ander moet zijn gegaan en dat dit opzet of grove schuld oplevert. Vaak klopt die invulling helemaal niet. Bijvoorbeeld dat de belastingplichtige de adviseur of accountant bewust niet geïnformeerd zou hebben over een bepaalde aangelegenheid zonder dat daar ook maar enig bewijs voor is. Wees daar alert op. Dit gebeurt vaker dan je wellicht denkt.

 4. Waarvoor kan een boete worden opgelegd?

Kondigt de inspecteur bijvoorbeeld een boete aan omdat het aan de opzet van belastingplichtige is te wijten dat te weinig inkomstenbelasting is geheven, dan moet het verwijt dat de belastingplichtige concreet wordt gemaakt daarbij aansluiten.

Als de belastingplichtige vervolgens wordt verweten dat er te weinig belasting is betaald dan klopt dat dus niet. Weliswaar is dat een logisch gevolg maar dat is voor de inkomstenbelasting niet de gedraging die beboetbaar is gesteld. Ook dit komt in de praktijk regelmatig voor.

 5. Is de boete niet te hoog?

Lukt het de inspecteur wel om te bewijzen dat de beboetbare gedraging is begaan, dan gaat de vraag ‘Hoe hoog moet de boete zijn?’ een rol spelen. Bij opzet is het uitgangspunt 50% van de te weinig geheven of betaalde belasting en bij grove schuld 25%.

Er kunnen zich echter feiten en omstandigheden voordoen, die tot een lagere boete moeten leiden, bijvoorbeeld financiële omstandigheden of ziekte. Deze omstandigheden moet de belastingplichtige zelf aanvoeren en bewijzen. De inspecteur hoeft daar geen onderzoek naar te doen.

Meer weten over vergrijpboetes en het bestrijden daarvan? Neem gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of 020 244 16 22

Over de schrijver
Reactie plaatsen