De aangifte is fout gedaan, wat nu?
De aangifte is fout gedaan, wat nu?
16 december 2021 

De aangifte is fout gedaan, wat nu?

Aangifte volledig en naar waarheid

Volgens wet- en regelgeving moet een aangifte volledig en naar waarheid worden ingevuld. Doet u dat niet dan kan dat allerlei vervelende gevolgen hebben.

 Vergissing

Betreft de fout een vergissing dan is er op zich niet zoveel aan de hand. Een vergissing kan iedereen maken. De fout wordt gecorrigeerd en er zijn verder geen consequenties. Er kan echter een discussie ontstaan met de belastingdienst of er wel sprake is van een vergissing. Gaat het om een meer omvangrijk bedrag dan is de belastingdienst al snel van mening dat het geen vergissing kan zijn geweest. Zo’n discussie is niet alleen heel vervelend, maar kan ook vervelende gevolgen hebben.

 Beboeting

Op het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte staan vervelende sancties. Een van die sancties is een vergrijpboete. Deze vergrijpboete kan alleen worden opgelegd als de aangifte opzettelijk onjuist is gedaan. De belastingdienst moet dat bewijzen. Dat is vaak geen makkelijke opdracht voor de belastingdienst. Of dat bewijs kan worden geleverd hangt volledig af van wat er precies is gebeurd en hangt dus af van de concrete omstandigheden van het geval.

 Bewijssanctie

Zou als gevolg van die fout een aanzienlijk bedrag aan belasting niet zijn geheven dan volgt er ook een bewijssanctie. Het moet daarbij gaan om een absoluut aanzienlijk bedrag en verhoudingsgewijs een aanzienlijk bedrag. U kunt hierbij denken aan €2.000 en een verhoudingsgewijze afwijking van meer dan 10%.

Voor het intreden van de bewijssanctie is wel vereist dat er sprake was een zekere bewustheid. Een vergissing valt hier dus buiten. De belastingdienst moet dat bewijzen. De bewijssanctie houdt in dat moet bewijzen dat de belastingaanslag te hoog is.

 Strafrechtelijke vervolging

Voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte kunt u ook strafrechtelijk worden vervolgd. Hierop staat een maximale straf van 6 jaren. Deze maximale straf wordt meestal niet opgelegd maar in de praktijk komt het wel steeds vaker voor dat de verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Pleitbaar standpunt

Naast een vergissing staat ook een zogenoemd pleitbaar standpunt aan een boete en strafrechtelijke vervolging in de weg. Een pleitbaar standpunt is weliswaar een onjuist standpunt maar verdedigbaar. Het belastingrecht is complex en fouten worden nu eenmaal gemaakt. Dit mag volgens de belastingrechter niet direct tot gevolg hebben dat er een boete wordt opgelegd.

Wilt u meer informatie over het oplossen van fouten in de aangifte? Neemt u dan gerust contact op via info@taxstudio.nl of 0202441622

Over de schrijver
Reactie plaatsen