Geen aanmaning tot doen van aangifte, geen vergrijpboete?
Geen aanmaning tot doen van aangifte, geen vergrijpboete?
01 oktober 2022 

Geen aanmaning tot doen van aangifte, geen vergrijpboete?

Dat klopt. De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 30 september 2022 beslist dat geen vergrijpboete voor het opzettelijk niet doen van aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan worden opgelegd als de belastingplichtige niet is aangemaand.

 Aanmaning

Voor het opleggen van een verzuimboete voor het niet (tijdig) doen van aangifte is de aanmaning een wettelijk vereiste maar voor het opleggen van een vergrijpboete wegens het opzettelijk niet doen van aangifte was dit nog onduidelijk.

De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan die onzekerheid door te beslissen dat als er niet is aangemaand er ook geen vergrijpboete kan worden opgelegd wegens het opzettelijk niet doen van aangifte.

Dat geldt volgens de Hoge Raad ook als de belastingplichtige op de hoogte was van de initiële termijn waarbinnen de aangifte moest worden ingediend maar dat opzettelijk niet is gedaan.

 Opzettelijk onjuiste aangifte

Voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte geldt dit arrest uiteraard niet. Er is dan immers wel aangifte gedaan. Ook als deze te laat is ingediend geldt dit arrest niet omdat alleen een boete kan worden opgelegd als er opzettelijk geen aangifte is ingediend.

 Geen aanmaning maar wel een boete en dan?

Is geen aanmaning ontvangen maar heeft de inspecteur toch een boete opgelegd, maak dan bezwaar tegen de boete.

Het ligt dan op de weg van de inspecteur om te bewijzen dat de aanmaning aan belastingplichtige is verstuurd en door belastingplichtige is ontvangen. De Hoge Raad stelt in beginsel geen hoge eisen dat bewijs. Als aannemelijk is dat de inspecteur over het juiste adres beschikt en het aannemelijk is dat de aanmaning is verzonden, rechtvaardigt dat volgens de Hoge Raad het vermoeden van ontvangst. Het tegenbewijs is dan ook licht. Een geloofwaardige (lees: consistente) ontkenning kan voldoende zijn. Meer is er ook niet.

 Heb je vragen over het opleggen van een vergrijpboete wegens het opzettelijk niet doen van aangifte? Neem gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of via 020 244 16 22.

 Hoge Raad, 30 september 2022, 21/02001, ECLI:NL:HR:2022:1341

Over de schrijver
Reactie plaatsen