Ambtshalve vermindering inkomstenbelasting: Wat is nieuwe jurisprudentie?
Ambtshalve vermindering inkomstenbelasting: Wat is nieuwe jurisprudentie?
17 mei 2024 

Ambtshalve vermindering inkomstenbelasting: Wat is nieuwe jurisprudentie?

De Hoge Raad heeft op 26 april 2024 een nadere invulling gegeven over ‘Wat onder nieuwe jurisprudentie’ moet worden verstaan? Zie (HR 26 april 2024, nr. 23/00945, ECLI:NL:HR:2024:667).

Strikte toepassing

Een verzoek om ambtshalve vermindering inkomstenbelasting wordt afgewezen als het verzoek wordt gedaan naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie (art. 45aa van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001). Deze voorwaarde werd door de Hoge Raad vrij strikt toegepast.  

Inhoudelijke toetsing

In zijn arrest van 26 april jl. beslist de Hoge Raad dat niet ieder arrest dat na onherroepelijk worden van de aanslag wordt gewezen ‘nieuwe jurisprudentie’ vormt.

Er moet een inhoudelijke toetst plaatsvinden. Volgens de Hoge Raad kan de inspecteur een verzoek om ambtshalve vermindering niet afwijzen, als hij bij het opleggen van de aanslag is uitgegaan van een rechtsopvatting waarvan hij redelijkerwijs niet mocht menen dat die juist wat. In dat geval kan volgens de Hoge Raad niet worden gezegd dat de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit nieuwe jurisprudentie. Dat moet worden beoordeeld naar de stand van het recht op het moment waarop de belastingaanslag onherroepelijk is geworden.

In de praktijk

Hoe moet dat in de praktijk worden beoordeeld? Dat legt de Hoge Raad helaas niet uit.

 Wil je de wekelijkse update als eerste ontvangen? Meld je dan aan via deze link

Over de schrijver
Reactie plaatsen