Belastingrenteregeling wordt aangepast
Belastingrenteregeling wordt aangepast
20 juni 2022 

Belastingrenteregeling wordt aangepast

Het kabinet ziet aanleiding om de belastingrenteregeling aan te passen (zie de Fiscale Verzamelwet 2023). De huidige systematiek kan volgens het kabinet leiden tot situaties die niet passen bij de verzuimgedachte die aan de regeling ten grondslag ligt, namelijk dat je alleen rente betaalt over de periode dat je het geld langer onder je hebt gehad en de Belastingdienst dus niet over het geld kon beschikken.

Geen rentenadeel

De afgelopen jaren zijn er diverse zaken geweest waarbij naar voren werd gebracht dat de Belastingdienst een deel van de periode waarover rente was berekend geen rentenadeel had geleden omdat de Belastingdienst in die periode wel over de gelden kon beschikken. Toch werd er over de gehele periode belastingrente in rekening gebracht.

 Een voorbeeld daarvan is de volgende situatie:

 De heer X ontvangt op 1 februari 2021 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting van €40.000 over het jaar 2020 en betaalt deze op tijd. Er wordt geen rente in rekening gebracht omdat de voorlopige aanslag voor 1 juli 2021 is opgelegd. Belastingrente wordt bij de inkomstenbelasting berekend vanaf 1 juli na het einde van het tijdvak (in dit voorbeeld tijdvak 2020). Bij het indienen van de aangifte gaat er iets mis waardoor er in januari 2022 een te lage aanslag wordt opgelegd van €20.000. X ontvangt de €20.000 terug. De adviseur corrigeert de fout meteen maar het duurt een aantal maanden voordat de Belastingdienst de te lage aanslag corrigeert. In mei 2022 wordt een navorderingsaanslag opgelegd. Over de navorderingsaanslag van €20.000 wordt rente berekend vanaf 1 juli 2021 terwijl de Belastingdienst het bedrag in de periode juli 2021 tot en met de terugbetaling begin 2022 het geld op de bankrekening had.

Kortom er wordt rente berekend over een periode dat de Belastingdienst gewoon over het geld kon beschikken. 

Beleid

In 2017 heeft de Belastingdienst een aantal maanden (intern) beleid gevoerd dat geen rente in rekening werd gebracht als de Belastingdienst geen rentenadeel had geleden.[1] Dat beleid is vervolgens door de Belastingdienst weer ingetrokken.

Voorgenomen wijziging renteregeling

Als de voorgestelde wijziging wordt ingevoerd, wordt het mogelijk om over de periodes waarover de Belastingdienst gewoon over het geld kon beschikken geen belastingrente in rekening te brengen. Bij Ministeriële regeling zullen een aantal situaties worden aangewezen waarvoor deze regeling gaat gelden.

Dit gaat niet automatisch. Dat betekent dat als zo’n situatie zich voordoet de belastingplichtige zelf een beroep op die regeling moet doen. Dat kan door bezwaar te maken tegen de belastingaanslag of door ambtshalve vermindering te vragen.

 De bedoeling is dat deze regeling op 1 januari 2023 in werking treedt. Let op! Dat geldt niet voor de loonbelasting en de omzetbelasting. Deze regeling gaat uiterlijk 1 januari 2026 gelden voor de loonbelasting en de omzetbelasting.

 Meer weten over de belastingrenteregeling? Neem gerust contact op via info@taxstudio.nl of op telefoonnummer 020 2044 16 22.

[1] Zie in dat verband het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 met vindplaats ECLI:NL:HR:2021:5419.

Over de schrijver
Reactie plaatsen