10 jaar verplichte suppletie omzetbelasting
10 jaar verplichte suppletie omzetbelasting
03 mei 2022 

10 jaar verplichte suppletie omzetbelasting

Meer dan 10 jaar geleden, op 1 januari 2012, werd de suppletie omzetbelasting verplicht. Op het niet suppleren werd een boete gesteld van maximaal 100% van de te weinig geheven belasting.

Wat is een suppletie?

Het komt regelmatig voor dat bij het opmaken van de jaarstukken naar voren komt dat er nog omzetbelasting moet worden betaald over het afgelopen jaar. De schuld wordt opgenomen op de balans en om de schuld alsnog te voldoen, wordt een suppletie ingediend.  Moet er nog belasting worden betaald dan wordt de suppletie aangemerkt als een verzoek om een naheffingsaanslag. Leidt de suppletie tot een teruggaaf dan wordt het aangemerkt als een (te laat) bezwaar dan wel een verzoek om teruggaaf.

 Wat was het probleem?

De suppletie werd ingediend op vrijwillige basis. Hierdoor kon de ondernemer vrij risicoloos het indienen van de suppletie vooruitschuiven. De schuld liep nog verder op als ook over de jaren erna een suppletie moest worden ingediend. Hierdoor konden omzetbelastingschulden jarenlang onbetaald blijven en konden schulden zelfs verjaren.

 Verplichte suppletie

Om iedere ondernemers ervan te doordringen dat hij verantwoordelijkheid draagt voor het verstrekken van de voor de belastingheffing relevante informatie vond de wetgever het nodig te suppletie te verplichten.[1] Wordt geen suppletie ingediend en komt de Belastingdienst erachter dat nog een bedrag aan omzetbelasting is verschuldigd, dan kan hiervoor een boete worden opgelegd van maximaal 100% van de te weinig betaalde belasting. Daarnaast kan een boete worden opgelegd omdat de belasting te laat is betaald. De ondernemer kan dus 2x worden beboet.

 Wat heeft het opgeleverd?

Het duurde even voordat er boetes wegens het niet doen van suppletie werden opgelegd. Inmiddels zie ik in de rechtspraak regelmatig uitspraken hierover en ook in mijn praktijk heb ik er de nodige ervaring mee opgedaan.

Uit de rechtspraak kan worden opgemaakt dat de boete wegens niet suppleren vaak wel op zijn plaats wordt geacht. De schuld stond immers op de balans en er is geen suppletie ingediend voordat de Belastingdienst met de schuld bekend werd. Toch worden er ook wel boetes vernietigd bijvoorbeeld wegens fouten bij het opleggen van de boete.

Hoe voorkom je een boete?

Het voorkomen van een boete wegens niet suppleren is vrij simpel. Dien de suppletie in zodra duidelijk is dat er nog een bedrag aan omzetbelasting betaald moet worden. Doe dat ook als dat bedrag niet direct betaald kan worden.

Wat kun je doen als je toch een boete hebt gekregen?

Tegen een boete kun je bezwaar maken. Ook als de boete op zichzelf terecht is opgelegd, kunnen er redenen zijn waarom de boete moet worden verminderd. Deze argumenten kunnen in bezwaar naar voren worden gebracht.

 Meer weten over de verplichte suppletie en de boetes die daarbij kunnen worden opgelegd? Neem gerust contact met mij op via 020 244 16 22 of mail naar info@taxstudio.nl.

[1]  Tweede Kamer, 2011-2012, 33004, nr. 3, pagina 60.

Over de schrijver
Reactie plaatsen