2x een informatiebeschikking, mag dat?
2x een informatiebeschikking, mag dat?
22 december 2022 

2x een informatiebeschikking, mag dat?

Ja, dat mag dat heeft de Hoge Raad eerder dit jaar beslist.[1] Het moet dan wel om een andere tekortkoming gaan.

 Wanneer kan het wel?

In de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 14 oktober 2022 was de inspecteur een boekenonderzoek gestart. In het kader van dat onderzoek had de inspecteur belastingplichtige om informatie gevraagd. Omdat de gevraagde informatie niet werd verstrekt, heeft de inspecteur een informatiebeschikking genomen. Belastingplichtige heeft vervolgens alsnog de gevraagde informatie gegeven en de inspecteur heeft de informatiebeschikking vernietigd.

De tweede informatiebeschikking heeft de inspecteur genomen omdat volgens de inspecteur uit het onderzoek bleek dat niet aan de administratieverplichting werd voldaan.

 Wat zegt de Hoge Raad

 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de inspecteur geen tweede informatiebeschikking kan nemen als voor deze tekortkoming al eerder een informatiebeschikking was gegeven. De enkele omstandigheid dat de inspecteur op basis van hetzelfde wetsartikel informatie vraagt is hiervoor op zichzelf niet voldoende. Dat wordt dus anders als de inspecteur opnieuw om dezelfde informatie vraagt en belastingplichtige deze informatie niet had verstrekt.

 Dat laatste doet zich in de zaak waarop de Hoge Raad heeft beslist niet voor. De eerste informatiebeschikking werd genomen omdat gevraagde informatie niet werd verstrekt en de tweede informatiebeschikking werd genomen omdat niet aan de administratieplicht zou zijn voldaan.

 Tweede informatiebeschikking en dan?

Als de belastingplichtige een tweede informatiebeschikking krijgt, betekent dat dus niet zonder meer dat deze moet worden vernietigd.  Dat is alleen het geval als de tweede informatiebeschikking op dezelfde tekortkomingen betrekking heeft, waarvoor al eerder een informatiebeschikking is gegeven.

 Meer weten over de informatieverplichtingen en/of de informatiebeschikking? Neem dan gerust contact op via info@taxstudio.nl of 020 244 16 22.

[1] HR 14 oktober 2022, nr. 21/01277, ECLI:NL:HR:20221439.

Over de schrijver
Reactie plaatsen