Blame it on the butler: Wie geef jij de schuld?
Blame it on the butler: Wie geef jij de schuld?
18 mei 2022 

Blame it on the butler: Wie geef jij de schuld?

Hoe heerlijk zou dat zijn een butler die je overal de schuld van kan geven. Een butler hebben we thuis niet maar wel poes Pip en die kan je ook overal de schuld van geven. Aangezien mijn twee dochters af en toe moeite hebben met verantwoordelijkheid nemen, maken we er een grapje van en krijgt Pip de poes overal de schuld van. Kleren niet in de wasmand? Piiip. Bord nog op de tafel? Pipje toch. Huis ontploft? Ja, hoor Pip weer.

Ik maak er met de meiden weleens een grapje van maar verantwoordelijkheid nemen is natuurlijk wel belangrijk om te leren. Ook of vooral als er iets misgaat zonder dat het je bedoeling is. Het welbekende, ik deed het niet expres.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangifte

Ook voor het oplossen van belastingproblemen is het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk. In ieder geval voor de belasting. Een boete wegens opzet of grove schuld is een ander verhaal, dat moet eerst nog maar worden bewezen, maar voor fouten in de aangifte zal de ondernemer, ook als hij zich daarvan niet bewust was, verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aangifte. Uiteraard moet je wel nagaan of de voorgenomen correcties op de aangifte wel kloppen. Misschien zijn niet alle correcties terecht of zijn de daarmee gemoeide bedragen niet juist. Dat moet dan worden rechtgezet.

Voorkomen toekomstige fouten

Het nemen van verantwoordelijkheid is ook belangrijk om fouten in de toekomst te voorkomen. Pas als die verantwoordelijkheid wordt genomen, kan worden gekeken hoe toekomstige fouten kunnen worden voorkomen en kan hierover indien nodig een afspraak worden gemaakt met de Belastingdienst.

De rol van de boekhouder

Ook als er een boekhouder bij betrokken is, wat in de meeste gevallen het geval is, kan de ondernemer zich daar niet achter verschuilen. Het feit dat een boekhouder of een adviseur de aangifte doet wil overigens niet zeggen dat de fout daar de ligt. Voor de Belastingdienst maakt het ook niet uit wie de fout heeft gemaakt voor de belasting is en blijft de ondernemer verantwoordelijk.

Meer weten over het oplossen van conflicten met de Belastingdienst of het voorkomen daarvan? Neem gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of op 020 244 16 22.

Over de schrijver
Reactie plaatsen