Welke termijnen gelden er bij een boekenonderzoek?
Welke termijnen gelden er bij een boekenonderzoek?
16 december 2021 

Welke termijnen gelden er bij een boekenonderzoek?

Verjaart de mogelijkheid om een boekenonderzoek te doen?

In de wet wordt geen concrete verjaringstermijn genoemd, maar wordt wel gelimiteerd door de bewaarplicht voor ondernemers. Deze bedraagt 7 jaren. Wil de belastingdienst een onderzoek doen langer dan 7 jaren geleden dan kan de ondernemer niet worden tegengeworpen dat er geen administratie meer is over dat jaar.

 Recentere jaren

 Meestal vindt het onderzoek plaats over recentere jaren tot maximaal 5 jaren terug. Dit heeft te maken met de heffingstermijn. De mogelijkheid om een belastingaanslag op te leggen verjaart in de meeste gevallen na 5 jaren. Onderzoek naar oudere jaren is dan wel mogelijk maar kan niet meer tot belastingheffing leiden omdat de termijn al is verstreken. 

 Hoelang duurt een onderzoek?

Hoelang een onderzoek duurt hangt af van de omvang van de onderneming en de omvang en inrichting van de administratie.  De boekhouding van een zzp’er zal over het algemeen sneller te controleren zijn dan een boekhouding van een multinational. Daarnaast is het eenvoudiger om een goed georganiseerde en volledig geautomatiseerde administratie te controleren dan een administratie die bijvoorbeeld in excel wordt bijgehouden. Ook hangt het af van het aantal jaren dat in het onderzoek wordt betrokken en het aantal belastingmiddelen.

Worden alleen de aangiften over bijvoorbeeld 2019 onderzocht of ik de jaren 2018 en 2017. Alleen de aangiften omzetbelasting of ook de aangiften loonheffingen en inkomstenbelasting. Op de omvang van een onderzoek heb je als belastingplichtige weinig invloed. Het onderzoek kan starten over 1 jaar en 1 belastingmiddel, bijvoorbeeld de omzetbelasting over het jaar 2019, maar kan in de loop van het onderzoek worden uitgebreid naar andere jaren en andere belastingmiddelen.

De belastingplichtige moet hieraan in beginsel meewerken. De controlerend ambtenaar heeft een ruime bevoegdheid en zal daar niet snel buiten treden.

 Wilt u meer weten over een boekonderzoek of de termijnen? Neem dan gerust contact op via info@taxstudio.nl of via telefoonnummer 06 414 76 999.

Over de schrijver
Reactie plaatsen