Corona uitstel voor belastingen stopt per 1 april en dan?
Corona uitstel voor belastingen stopt per 1 april en dan?
15 maart 2022 

Corona uitstel voor belastingen stopt per 1 april en dan?

Vanaf 1 april 2022 gaan alle ondernemers weer belasting betalen. Dat betekent dat er niet alleen op tijd aangifte moet worden gedaan maar ook dat er op tijd zal moeten worden gaan betaald. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers gaan aflossen op de belastingschulden die zij tijdens corona hebben opgebouwd. Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

 Naleving verplichtingen

In zijn brief van 11 maart jl. schrijft de staatssecretaris dat de Belastingdienst soepel zal zijn als verplichtingen niet worden nageleefd. Met andere woorden de deurwaarder staat niet meteen op de stoep als  vanaf 1 april niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.

 Betalingsregeling 

De ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de corona uitstelregeling hebben 5 jaar (tot oktober 2027) de tijd om de opgebouwde belastingschulden te betalen. Ook hier geldt volgens de staatssecretaris dat niet direct de deurwaarder op de stoep staat als niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling wordt voldaan.

 Uitvoering

Klinkt goed maar hoe verloopt de uitvoering en welke rechtsbescherming heeft de ondernemer als er toch discussie ontstaat met de Belastingdienst over de naleving van de lopende verplichtingen of de betalingsregeling?

 Daarop heeft de staatssecretaris geen duidelijk antwoord. Dat hangt onder meer af van het aantal ondernemers dat niet aan de regeling kan voldoen. Hoe meer dat er zijn, hoe groter het risico dat de processen binnen de Belastingdienst vastlopen. Er is wel extra personeel aangenomen en opgeleid, maar is het genoeg? Dat weet de staatssecretaris niet. Ik vind dat weinig geruststellend.

 Discussies voorleggen aan de belastingrechter?

Is de toegang tot de belastingrechter dan misschien inmiddels geregeld? Vijf jaar geleden is er een wet aangenomen, waarin is geregeld dat discussies met de Belastingdienst over uitstel van betaling en betalingsregelingen kunnen worden voorgelegd aan de belastingrechter. Alleen deze wet is nooit ingevoerd.

Tot op de dag van vandaag kunnen geschillen hierover alleen intern bij de Belastingdienst worden voorgelegd. Circa 95% van die beroepen wordt afgewezen. Dat is geen serieuze rechtsbescherming.

 Vorig jaar is op verschillende momenten naar voren gekomen dat deze wet snel moet worden ingevoerd. Niet alleen in verband met de coronaschulden maar ook of vooral omdat de rechtsbescherming in de invordering sowieso zeer gebrekkig is. Er is geen serieuze mogelijkheid om discussies over belasting betalen aan een rechter voor te leggen.

 In oktober 2021 schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat hij het belang van snelle invoering inmiddels inziet. Hij zal de Tweede Kamer voor het einde van jaar verder informeren. Dat is zover ik heb kunnen nagaan niet gebeurt.

 Ik vind alleen in een brief van de staatssecretaris van 16 februari 2022 aan de Tweede Kamer met de riedel dat nog wordt onderzocht of de invoering van bepaalde onderdelen van die wet nog wenselijk is. Kennelijk vindt de huidige staatssecretaris het helemaal niet zo belangrijk dat ondernemers de mogelijkheid hebben om discussies over belasting betalen voor te leggen aan de belastingrechter en dat terwijl er op dit moment 278.000 ondernemers zijn met belastingschulden.

 Onbegrijpelijk

Ik vind het serieus onbegrijpelijk dat de invoering van deze wet waar alleen nog een handtekening van de Koning voor nodig is, wederom op de lange baan wordt geschoven. Helemaal nu er zoveel ondernemers zijn met belastingschulden. Het is natuurlijk goed en fijn dat de Belastingdienst zich enigszins soepel zal opstellen maar ondanks dat zullen er discussies komen en dan is de toegang tot een onafhankelijke rechter harder nodig dan ooit.

 Meer weten over de betalen van belasting? Neem dan gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of 020 20441622.

Over de schrijver
Reactie plaatsen