Hoe om te gaan met problematische coronabelastingschulden?
Hoe om te gaan met problematische coronabelastingschulden?
19 april 2022 

Hoe om te gaan met problematische coronabelastingschulden?

De afgelopen week was ik een aantal keer in de media oa. NOS en BNR-nieuwsradio over de vraag:

‘Hoe kan het beste worden omgegaan met problematische corona belastingschulden?’

 Weer belasting betalen

De aanleiding voor die vraag was het aantal toenemende faillissementen. De toename van faillissementen komt niet door de Belastingdienst, maar waarschijnlijk door het stoppen van de steunmaatregelen. Deze ondernemers konden het dus niet redden zonder financiele steun van de overheid.

 Ondernemers gaan vanaf deze maand (april 2022) weer voor het eerst belasting betalen. Op 30 april moeten de loonbelasting over maart 2022 en de omzetbelasting over het eerste kwartaal 2022 worden betaald. Voor een aantal ondernemers zal dit een spannende periode zijn. Kunnen zij de belastingen weer op tijd gaan betalen?  Eind mei komt daar ook nog de loonbelasting over het vakantiegeld bij. Dit is normaal al een flinke aanslag op de portemonnee van de ondernemer.

 Aflossingstermijn coronabelastingschulden

De komende maanden kunnen ondernemers gebruiken om de boel weer op orde te brengen. Vanaf 1 oktober 2022 zullen de ondernemers de opgebouwde belastingschulden in 5 jaar moeten gaan afbetalen. Een overzicht van de opgebouwde schulden ontvangen de ondernemers nu al.

 Hoewel een aflossingstermijn van 5 jaar voor de Belastingdienst een riante termijn is, normaal geldt een termijn van een jaar, zullen er ondernemers zijn die in de knel komen.

Saneren of verlenging aflossingstermijn?

Over hoe daarmee moet worden omgegaan, wordt verschillend gedacht. De Tweede Kamer heeft afgelopen week een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor een langere aflossingstermijn voor ondernemers met toekomstperspectief.[1]

 Zelf ben ik meer een voorstander van het (gedeeltelijk) saneren van coronabelastingschulden. Het hebben van belastingschulden heeft namelijk grote impact op de onderneming, maar ook op de ondernemer persoonlijk.

 Het hebben van belastingschulden leidt niet alleen tot uitstel van noodzakelijke investeringen in de onderneming, maar levert ook veel stress en onzekerheid op bij de ondernemer zelf. Dat komt onder meer omdat gedurende de aflossingsperiode weinig tot geen ruimte is om tegenvallers op te vangen. Hoe langer de aflossingstermijn, hoe groter de kans op tussentijdse tegenvallers.

Waarom saneren van belastingschulden?

Een veel gehoord geluid is dat het saneren of kwijtschelden van belastingschulden niet eerlijk is tegenover ondernemers die wel de belasting (af)betalen. Ik kan dat op zich begrijpen en het kwijtschelden van belastingschulden is ook concurrentieverstorend.

 Waarom ben ik dan toch voor kwijtschelding? In dit geval heeft het ontstaan van de belastingschulden een externe oorzaak, die een deel van de ondernemers hard heeft geraakt, waaronder de horeca. Deze ondernemers kregen te maken met sluitingen en met creativiteit hebben zij nog enige omzet kunnen draaien maar bij lange na niet wat ze normaal omzetten.

 Ik meen dat de externe oorzaak van het ontstaan van de schulden aanleiding is om de schulden te saneren in plaats van de aflossingstermijn te verlengen. Uiteraard moet het gaan om levensvatbare ondernemingen. De onderneming moet na sanering ook echt zelfstandig verder kunnen. Het moet geen uitstel van executie zijn.

Soepelere regeling

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de Belastingdienst tijdelijk soepeler zal omgaan met saneringsverzoeken. Normaal eist de Belastingdienst, als preferente schuldeiser, het dubbele percentage van wat de andere schuldeisers krijgen. In dit geval neemt de Belastingdienst tijdelijk genoegen met hetzelfde percentage als de overige schuldeisers. Uiteraard moet het wel gaan om levensvatbare ondernemingen.

Sanering van de schulden kan worden gevraagd via een zeer uitgebreid formulier dat volledig moet worden ingevuld.

[1] TK 2021-2022, 35927 nr. 124

Over de schrijver
Reactie plaatsen