Coronabelastingschulden: hoe los je het op?
Coronabelastingschulden: hoe los je het op?
15 juni 2023 

Coronabelastingschulden: hoe los je het op?

Ik krijg momenteel vragen over coronabelastingschulden. Veel ondernemers lukt het niet om naast het bijhouden van de lopende verplichtingen ook nog af te lossen op de coronabelastingschulden.

Hoe kun je voorkomen dat in het invorderingstraject komt en wordt geconfronteerd met een executoriale verkoop?

Coronaregeling

Ondernemers hebben 60 maanden de tijd om belastingschulden opgebouwd tot 1 april 2022 te betalen. Veel ondernemers lukt het niet om de maandelijkse termijnen te voldoen. Om deze ondernemers lucht te geven, zijn er een aantal versoepelingen op deze regeling gekomen. Het betreft de volgende versoepelingen:

  1. Verlenging van de betaaltermijn van 5 naar 7 jaar. Hiervoor komen ondernemingen in aanmerking die financieel gezond zijn en een schuld van meer dan €10.000 hebben opgebouwd.
  2. Een flexibele aflossingsmogelijkheid. Ondernemers hebben de mogelijkheid om per kwartaal af te lossen in plaats van per maand.
  3. Een eenmalige betaalpauze van 6 maanden. De aflossingstermijn wordt niet verlengd. Dat betekent de maandelijkse aflossing na de betaalpauze omhoog zal gaan.

Sinds dit jaar is het mogelijk om een verzoek om aanpassing van de betaalregeling digitaal in te dienen. Klik op de link Online verzoek aanpassing betalingsregeling bijzonder uitstel om naar de site van Belastingdienst te gaan.

 Verzoeken om kwijtschelding worden tot 1 oktober 2023 soepeler beoordeeld. Ook ziet de Belastingdienst tijdelijk af van de preferente positie. Dat laatste is relevant als er ook andere schulden zijn.

Stand van zaken

Voor veel ondernemers met een betaalachterstand geldt dat zij niet in aanmerking komen voor de versoepelingen of daarmee niet voldoende geholpen zijn. Uit de brief van de staatssecretaris van 17 mei 2023[1] volgt dat bijna 100.000 ondernemers een betaalachterstand hebben of nog helemaal niets hebben afgelost. Een groot deel van die ondernemers reageert ook niet op brieven van de Belastingdienst hierover.

De staatssecretaris heeft in zijn brief van 17 mei 2023 aangekondigd dat vanaf 13 juni 2023 zal worden gestart van de intrekking van de betalingsregeling. De regeling zal het eerst worden ingetrokken bij ondernemers met een pre- en post corona schuld.

Hoe kun je tot een andere oplossing komen?

Houdt lopende verplichtingen bij

Lukt het niet om op de coronaschulden te betalen, houdt dan in ieder geval de lopende verplichtingen stipt bij. Dat betekent dat aangiftes tijdig en volledig worden ingediend en dat de belasting op tijd wordt betaald. Op betalen betekent dat uiterlijk de laatste dag van de betaaltermijn op de rekening van de Belastingdienst moet zijn bijgeschreven.

Het bijhouden van de lopende verplichtingen is een voorwaarde om überhaupt tot een oplossing met de ontvanger te kunnen komen. Het heeft geen zin om afspraken over de coronabelastingschulden als er andere kant weer nieuwe schulden ontstaan.

Aflossen en/of kwijtschelden

Als de lopende verplichtingen worden bijgehouden, kan worden beoordeeld of er nog financiele ruimte voor een maandelijkse aflossing. Zoek daarbij altijd naar een haalbare oplossing voor beide partijen. Oplossingen voorstellen die de ondernemer niet kan nakomen heeft geen zin. Het heeft ook geen zin om een voorstel te doen waarvan op voorhand al duidelijk is dat de ontvanger daar niet mee akkoord zal gaan. Een voorstel waarbij de schuld in 20 jaar wordt afbetaald, zal niet worden geaccepteerd.

Wat dan wel? Dat hangt af van de mogelijkheden van de ondernemer. Is er bijvoorbeeld een betaling ineens mogelijk, dan kun je dat voorstellen met bijvoorbeeld een kwijtschelding van het resterende bedrag of een lagere maandelijkse betaling.

Onderbouw het voorstel

Naast de inhoud van het voorstel is ook de haalbaarheid van het voorstel van groot belang. Onderbouw daarom het voorstel zoveel mogelijk. Stuur in ieder geval de volgende documenten mee:

-Ingevulde formulieren van de Belastingdienst (kwijtschelding en/of verzoek om een betalingsregeling)

-Actuele cijfers van de onderneming (halfjaar/kwartaal cijfers)

-Omzet- en liquiditeitsprognose

-Overzicht van in- en uitgaven in privé (IB-ondernemers)

-Overzicht van bezittingen en schulden in privé (IB-ondernemers)

Naast het verstrekken van deze gegevens kun je in een begeleidende brief de situatie van de ondernemer uitleggen. Dat geeft de ontvanger meer inzicht in de situatie en krijgt hij mogelijk ook begrip voor de situatie. In geval van twijfel zou dit de ontvanger wellicht over de streep kunnen trekken.

Aflossen volgens voorstel

De ontvanger krijgt veel verzoeken van belastingschuldigen. Veel van die verzoeken worden nooit nagekomen. Vaak is het zelfs zo dat gedurende de periode dat de ontvanger moet beslissen de situatie eerder slechter wordt dan beter, omdat lopende verplichtingen niet of niet volledig worden bijgehouden.

Als in het voorstel maandelijkse aflossingen worden voorgesteld, zou de ondernemer naast het bijhouden van de lopende verplichtingen alvast kunnen gaan aflossen volgens het voorstel. Dat geeft de ontvanger het vertrouwen dat het voorstel ook zal worden nagekomen. Dan wordt het voor de ontvanger ook serieuzer en zal hij ook eerder bereid zijn om het voorstel te volgen.

Betreft het voorstel een betaling ineens, laat dan zien wanneer de betaling kan zijn gedaan. Moeten er vermogensbestanddelen te gelde worden gemaakt, begin dan alvast met de voorbereidende handelingen en laat dat zien.

Geef niet te snel op

Geef niet op als de ontvanger niet met het eerste voorstel akkoord gaat. Blijf volgens het voorstel betalen en kijk naar andere mogelijkheden. Ga in beroep tegen de beslissing bij de directeur en denk na over een beter voorstel. Eventueel kun je de ontvanger vragen wat hij nodig heeft. Hierop krijg je niet altijd een antwoord waar je wat aan hebt, maar soms wel en dan kun je een gerichter voorstel doen. Als je opgeeft en niks meer doet dan zal de dwanginvordering worden opgestart en zul je vroeg of laat toch weer met de ontvanger in contact moeten treden om alsnog tot een oplossing te komen. Omdat de dwanginvordering dan al in gang is gezet en er mogelijk ook al beslag is gelegd, wordt het moeilijker om nog een oplossing te krijgen.

Ontlopen hoofdelijke aansprakelijkheid?

Kun je hoofdelijke aansprakelijkheid ontlopen bijvoorbeeld door de onderneming in te brengen in een BV?  Het juridisch overdragen van een schuld kan alleen met toestemming van de schuldeiser. Ik denk niet dat de ontvanger hiervoor toestemming zal verlenen. De ondernemer/natuurlijk persoon kan in dat geval ook na overdracht van de schuld aan de BV door de ontvanger worden aangesproken.

Meer weten?

Wil je weten hoe ik hier in mijn praktijk mee omga? Iedere vrijdag deel ik dat per mail in een wekelijkse update. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Wil je vaker een aanpak kunnen raadplegen? Momenteel ontwikkel ik een platform met niet alleen een concrete aanpak voor concrete problemen maar ook met een uitgebreide achtergrond met verwijzingen naar rechtspraak en wetsartikelen. Ook vind je er  voorbeeldbrieven en do's en dont's. Omdat alle informatie op onderwerp is te vinden, hoef je niet te zoeken naar de juiste informatie en ben je altijd up to date. De lancering staat gepland in het najaar. Wil je op de hoogte worden gehouden? Meld je dan hier aan.

[1] Brief staatssecretaris van 17 mei 2023, nr. 2023-0000119066.

Over de schrijver
Reactie plaatsen