Moet je bitcoins en andere cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting vermelden?
Moet je bitcoins en andere cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting vermelden?
21 maart 2022 

Moet je bitcoins en andere cryptovaluta in de aangifte inkomstenbelasting vermelden?

 Digitaal ruilmiddel

Cryptovaluta zijn volgens het Ministerie van Financiën digitale ruimiddelen die zonder tussenkomst van een (officiële) centrale tegenpartij tussen gebruikers kunnen worden uitgewisseld. Vanwege het digitale karakter zijn cryptovaluta grensoverschrijdend. In totaal zijn er zo’n 1500 cryptovaluta in omloop en een substantieel daarvan is ook alweer verdwenen. Transacties vinden voornamelijk plaats via omwisselplatforms.

 Ongereguleerd en hoog risico

Cryptovaluta zijn geen geld in de zin van de wet en zijn ook geen financieel product. Toezicht of regulering van de markt is dan ook niet aanwezig. Er zijn dus geen waarborgen, vergelijkbaar met financiele dienstverlening. Je weet dus niet of de tegenpartij betrouwbaar is. Ook de betrouwbaarheid van het platform waarop wordt gehandeld, is niet gegarandeerd.

Vanwege het ontbreken van die waarborgen is er sprake van een zeer hoge volatiliteit, hetgeen betekent dat de waardeontwikkeling van cryptovaluta een grillig verloop kent.

Is het belast?

Bitcoins en andere cryptovaluta zullen in een groot deel van de gevallen worden belast in box 3 (Inkomsten uit sparen en beleggen). Door de verhoogde risico’s zal volgens de staatssecretaris van Financiën namelijk niet snel sprake zijn van winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden, maar de staatssecretaris sluit dat ook niet helemaal uit. Als er structureel positieve resultaten worden behaald, kan er volgens de staatssecretaris sprake zijn van een bron van inkomen.

 Niet aangegeven in eerdere jaren? Wat te doen?

Bezit je al langer bitcoins of andere cryptovaluta en heb je die nog niet eerder aangegeven? Dan is het wel verstandig om dat alsnog, via een vrijwillige verbetering, te doen. Helaas kan dat sinds enige jaren niet meer zonder boete, maar het vrijwillig verbeteren van eerder ingediende aangiften leidt wel tot boetematiging.

 Meer weten? Neem dan gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of 020 244 16 22.

Over de schrijver
Reactie plaatsen