Wat is er gebeurd?
Wat is er gebeurd?

Deze vraag stel ik als fiscaal advocaat aan alle ondernemers die bij mij komen met een probleem met de Belastingdienst. Vaak is een controle door de Belastingdienst of een informatieverzoek de aanleiding om contact te zoeken met een fiscaal advocaat.

 Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat tijdens een controle door de Belastingdienst tegen de verwachting van de ondernemer in meerdere fouten zijn gevonden in de administratie die tot omvangrijke naheffingen en -vorderingen leiden, waarop totaal niet is gerekend. Daarbij worden vaak ook nog boetes opgelegd van 25% of 50% van de te weinig geheven of betaalde belasting. Bedragen van meerdere tonnen zijn daarbij geen uitzondering, ook niet bij eenmanszaken/zzp’ers.

Naast een gedegen kennis van het belastingrecht en de spelregels van de belastingheffing is het voor een fiscaal advocaat van belang om te achterhalen wat er is gebeurd?

 Controle Belastingdienst

Het controlerapport van de Belastingdienst is vaak omvangrijk, maar vermeldt in de kern vaak niet meer dan de bevindingen en een invulling door de Belastingdienst van wat er waarschijnlijk is gebeurd. De Belastingdienst concludeert bijvoorbeeld dat er meer geld is uitgegeven dan er in de administratie en de aangiften is verantwoord. Waar komt dat geld vandaan? De Belastingdienst concludeert in zo’n situatie als snel dat er dan meer omzet moet zijn geweest, dat niet is aangegeven. Daarover moet dan alsnog belasting worden geheven zoals omzetbelasting en vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst meent dat van die extra omzet medewerkers zwart zijn betaald dan volgt er ook nog een naheffingsaanslag loonbelasting. Bij de belastingaanslagen zullen vaak ook boetes worden opgelegd, die al snel 50% van de te weinig geheven of betaalde belasting belopen.

Bewijsprobleem

Omdat de administratie van de ondernemer in dat soort gevallen inderdaad vaak niet op orde is, kan de ondernemer niet vanuit de administratie bewijzen dat het anders is gegaan. Hij heeft dan een bewijsprobleem. Als door gebreken in de administratie de daarop gebaseerde aangiftes niet deugen, krijgt de ondernemer ook nog te maken met een bewijssanctie. De ondernemer loopt dan ook nog tegen een zwaardere bewijslast aan dan normaal. Zo wordt het nog moeilijker om te bewijzen dat het anders is gelopen dan de Belastingdienst stelt.

 Verhaal van de ondernemer

Dat de administratie niet op orde is, blijft vaak een probleem. Het alsnog volledig maken van een administratie is veelal niet mogelijk. Dat betekent niet dat het zinloos is om na te gaan wat er volgens de ondernemer is gebeurd en dat te delen met Belastingdienst. Mijn ervaring is dat er vaak ook wel enig bewijs is dat steun geeft aan het verhaal van de ondernemer. Dat bewijs zal nooit 100% waterdicht zijn, maar kan wel voldoende zijn om met de Belastingdienst in gesprek te gaan over wat er is gebeurd en nog belangrijker de consequenties daarvan voor de belastingen. Ook al ziet het er op papier kansloos uit toch is het zinvol om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Eenvoudig voorkomen

Wist u dat dit soort problemen eenvoudig kunnen worden voorkomen? Om ondernemers daarbij te helpen, heb ik een boek geschreven waarin u alle informatie vindt die u nodig hebt om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Kijk voor mee informatie op Taxstudio/boek.

Over de schrijver
Reactie plaatsen