Met fiscaal-juridische kennis los je geen problemen op
Met fiscaal-juridische kennis los je geen problemen op
07 juli 2023 

Met fiscaal-juridische kennis los je geen problemen op

Op mijn website, via mijn mail updates en via mijn social mediakanalen deel ik regelmatig kennis en informatie over formeelrechtelijke onderwerpen. Ik geloof namelijk dat een goede kennis van het formele belastingrecht voor het oplossen van discussies met de Belastingdienst van groot belang is.

 Toch is dat niet het hele verhaal. Met alleen fiscale kennis kun je misschien een deel van de problemen oplossen maar meestal niet alles. In veel zaken is er terecht een discussie ontstaan en is er daadwerkelijk iets misgegaan. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld dat verplichtingen niet goed zijn nagekomen, de administratie is niet op orde of aangiften zijn niet of niet volledig gedaan. Dat soort problemen los je niet op met alleen fiscale-techniek. Een procedure bij de belastingrechter heeft in die gevallen vaak ook weinig zin.

 Wat is er gebeurd?

Naast het fiscaal-juridische deel is het van belang dat wordt nagegaan wat er is gebeurd. Ik meen dat ook de Belastingdienst dat moet nagaan. Helaas komt dat niet altijd goed naar voren. Als de Belastingdienst naar aanleiding van een verzoek om informatie of een boekenonderzoek meent dat er te weinig belasting is geheven of betaald, wordt in veel gevallen wel naar een verklaring van de belastingplichtige gevraagd maar naar de juistheid van die verklaring wordt, is mijn ervaring, geen verder onderzoek gedaan. Daar moet de belastingplichtige dan zelf maar mee komen. Op basis van de huidige stand van de rechtspraak is dat misschien allemaal wel verdedigbaar, maar is dat ook wenselijk? Ik meen dat de Belastingdienst daar wel een grotere rol in zou mogen spelen.

Belastingplichtige aan zet

Feit is dat de Belastingdienst op dit moment geen verder onderzoek doet om de juistheid van de stellingen van belastingplichtige. Dat betekent dat de belastingplichtige aan zet is. Ik merk bij mezelf dat het daarbij van belang is om mijn juridische bril af te zetten en met client te onderzoeken of zijn verhaal hout snijdt en of het kan worden onderbouwd. Ik moet bekennen dat ik ook regelmatig heb gedacht ‘Ja, dat zal wel’ en dat ik daar eigenlijk verder geen tijd aan wilde besteden, maar dat ik daar door de vasthoudendheid van de client toch over ben gaan nadenken. Als het een consistent verhaal is dan mag je dat denk ik niet zomaar ter zijde schuiven. Omdat het consistente verhaal van belastingplichtige vaak niet voldoende is om ambtenaren te overtuigen, ga ik op zoek naar mogelijkheden om dat te onderbouwen. Mijn ervaring is dat er verassend vaak wel iets van bewijs is. Vaak niet zoveel dat het van a tot z kan worden onderbouwd, maar wel genoeg om te kunnen zeggen “Het verhaal van belastingplichtige zou best weleens kunnen kloppen’.

Overleg met de Belastingdienst

Met dat bewijs, hoe weinig soms ook, ga ik in gesprek met de Belastingdienst en wordt er geregeld een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden. Mijn ervaring is dat de meeste ambtenaren namelijk tot een goede heffing willen komen en helemaal niet de belastingplichtige het vel over de oren willen halen.

Conclusie

Los je met fiscaal-juridische kennis geen problemen op?  Het antwoord is een dooddoener, want dat hangt altijd van de situatie af, maar de moraal van dit verhaal is misschien wel dat kennis van de fiscale-vaktechniek noodzakelijk is maar niet per se doorslaggevend.

Meer weten?

Iedere vrijdag deel ik per mail een wekelijkse update van het formele belastingrecht. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Meer over de verplichtingen die ondernemers hebben vind je ook in mijn boek ‘Winnen van de belastingdienst? Doe je zo!’. Meer weten over het boek klik dan op de link Winnen van de belastingdienst.

Over de schrijver
Reactie plaatsen